7 VI 1991 - Uroczystości 50-lecia szkolnictwa zawodowego w Żelechowie i 5-tej rocznicy wręczenia sztandaru i nadania szkole imienia.

 

Uroczystości 50-lecia szkolnictwa zawodowego


1991/92 – uruchomiono po raz pierwszy kształcenie na poziomie Liceum Zawodowego o specjalności krawiec odzieży lekkiej. W tym samym roku rozpoczęła działalność pierwsza pracownia komputerowa w szkole. Dało to początek komputeryzacji naszej szkoły. Obecnie szkoła dysponuje trzema internetowymi pracowniami komputerowymi, 3-ma Multimedialnymi Centrami Informacji, skomputeryzowaną biblioteką, świetlicą szkoły. W każdej Sali lekcyjnej znajduje się zestaw komputerowy z dostępem do Internetu. Łącznie do dyspozycji uczniów i nauczycieli działa ok. 100 zestawów komputerowych.

 

 

1993/94 – w budynku szkoły wybudowano nową szatnię w pobliżu sali gimnastycznej. Uruchomiono radiowęzeł szkolny. Po raz pierwszy wprowadzono w szkole obowiązek noszenia przez nauczycieli i uczniów indywidualnych identyfikatorów ze zdjęciem. Reprezentacja szkoły zdobyła II miejsce w mistrzostwach województwa w piłkę nożną.


 

 

 

 

 Nowa szatnia szkolna - 1994

1994/95 – utworzono po raz pierwszy klasę Zasadniczej Szkoły Zawodowej, kształcąca w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Reprezentacja Technikum Geodezyjnego zajęła II miejsce w finale Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej.
 

1995/96 – reprezentacja szkoły brała udział w rejonowych i wojewódzkich eliminacjach Konkursu Wiedzy o Obronie Cywilnej. Na szczeblu wojewódzkim Sławomir Basak, Krzysztof Bajera i Tomasz Koźlak wywalczyli III miejsce drużynowo i I miejsce indywidualnie (Sławomir Basak). 

 

1995/96 – po raz pierwszy w historii szkoły liczba uczniów rozpoczynających rok szkolny przekroczyła 1000 (1047).

 

1995/96 – reprezentacja geodetów zajmuje II miejsce drużynowo w finale Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

1996/97 – w warsztatach szkolnych oddano do użytku nowy dział samochodowy, wyposażony w podnośnik. W szkolnej szatni wprowadzono numerki usprawniające jej funkcjonowanie. Oddano do użytku szkolna siłownię.

 

1996/97 – reprezentacja szkoły zajęła I miejsce w wojewódzkim Konkursie Wiedzy z zakresu Obrony Cywilnej.

 

1996/97 – dwoje uczniów szkoły za osiągnięcia dydaktyczne otrzymało Stypendium Prezesa rady Ministrów (Jacek Mucha TM, Monika Mazur TG).  

 

17 marca 1997 – wizyta w szkole posła na Sejm RP Zbigniewa Janasa.

 

1997 – szkoła była współorganizatorem miejskich obchodów 550-lecia miasta Żelechów.

 

1997/98 – wyposażono w komputery dział księgowości szkolnej.

 

1997/98 – w Konkursie Wiedzy Motoryzacyjnej , na etapie wojewódzkim, reprezentacja szkoły w składzie: Sławomir Basak, Mariusz Świeczak, Sławomir Pieńkosz zajęła II miejsce. Indywidualnie Sławomi Pieńkosz zdobył I miejsce. W konkursie „Mistrz w zawodzie” uczniowie ZSZ zajęli II miejsce. W konkursie Wiedzy o Obronie Cywilnej reprezentacja szkoły wywalczyła II miejsce drużynowo i I indywidualnie. W sztafetowych biegach przełajowych uczniowie wywalczyli V miejsce w województwie. Drużyna piłki siatkowej zajęła III miejsce w województwie.

 

1998/99 – po raz pierwszy odbyły się w szkole zajęcia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych.

 

7 październik 1998 – historyczne wydarzenie – szkoła po raz pierwszy podłączona została do światowej  sieci internetowej.

 

1998/99 – uczniowie ZSZ zajęli II miejsce drużynowo w konkursie „Mistrz w zawodzie”.

 

maj 1999 – pracownicy szkoły po raz pierwszy przy wypłacie wynagrodzeń otrzymali paski z informacjami szczegółowymi o składnikach wynagrodzenia.

 

1 styczeń 1999 – organem prowadzącym szkołę staje się Powiat Garwoliński.

 

1999/2000 – kierownikiem warsztatów szkolnych zostaje Krzysztof Zatyka

 

1999/2000 – od tego roku każdy uczeń szkoły ma swoją indywidualną szafkę ubraniową.
 

 

 Indywidualne szafki ubraniowe dla uczniów

 

1999/2000 – reprezentacja geodetów zajmuje III miejsce drużynowo w finale Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Reprezentacja Zasadniczej Szkoły Zawodowej zajęła II miejsce
w finale woj. Konkursu „Mistrz w zawodzie”.

 

1999/2000 – remonty kotłowni szkolnej i warsztatowej

 

1999/2000 – stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymali za wyniki w nauce Urszula Galińska, Mariusz Świeczak i Daniel Kiliszek.

 

lipiec 1999 – wizyta w szkole młodzieży norweskiej, która przywiozła ze sobą sprzęt jako darowiznę dla naszej szkoły.

 

1999/2000 – uczeń szkoły Piotr Mańkowski wystąpił w telewizyjnym programie „Szansa na sukces”.

 

luty 2000 – pojawiła się w internecie po raz pierwszy szkolna strona internetowa.

 

1 lipca 2000 – następuje przekształcenie warsztatów szkolnych w Pracownię Zajęć Praktycznych.

 

lipiec 2000 – grudzień 2000 – generalny remont Sali gimnastycznej.

 

październik 2000 – grudzień 2003 – budowa nowego internatu

 

2000/2001 – reprezentacja geodetów odnosi największy sukces w historii startów w finałach Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Zdobywamy I miejsce drużynowo oraz I miejsce indywidualnie – Dominik Próchniewicz. Po raz pierwszy reprezentacja Technikum Mechanicznego wzięła udział w finale wojewódzkim Olimpiady Wiedzy Technicznej.

 

2000/01 – trzech uczniów szkoły: Dominik Próchniewicz TG, Hubert Dziubak TM, Anna Matyska LZR otrzymało za swoje osiągnięcia dydaktyczne stypendium Prezesa rady Ministrów.

 

kwiecień, maj 2001 – wykonanie chodnika, placów i dróg z kostki betonowej przed budynkiem szkoły.

 

lipiec – wrzesień 2001 – wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły.


2001 – uroczystości 40-lecia Technikum Geodezyjnego i 60-lecia kształcenia zawodowego. W zjeździe absolwentów wzięło udział ponad 600 uczestników.


 


Uroczystości 40-lecia Technikum Geodezyjnego i 60-lecia kształcenia zawodowego

 

2001/02 – w finale ogólnopolskim konkursu „Igłą malowane” uczennica Technikum Odzieżowego zajęła I miejsce. Uczennice tej szkoły wzięły również udział w finale centralnym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Włókienniczej. Po raz pierwszy uczniowie szkoły wzięli udział w Turnieju Matematycznym Szkół Średnich zajmując I miejsce indywidualnie i III drużynowo.

 

2001/02 – po raz pierwszy w historii szkoły brak naboru do klas pierwszych. Spowodowane to było reformą oświaty. Wprowadzano zamiast 8-letnie Szkoły Podstawowej – 6-letnia Szkołę Podstawową i 3-letnie Gimnazjum.

 

2002 – udział szkoły w obchodach 555-lecia miasta Żelechów

 

2002 – remont sanitariatów w budynku Pracowni Zajęć Praktycznych

 

2002 – Szkoła jest organizatorem finału XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjnej
i Kartograficznej.

 

Artykuł o finale Konkursu

Szkoła w dniach Konkursu

 

2002/2003 – reprezentacja geodetów zajmuje II miejsce drużynowo w finale Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. W finale wojewódzkim Olimpiady Wiedzy Technicznej uczniowie Technikum Mechanicznego Tomasz Pieńkosz i Piotr Cmiel zajęli odpowiednio I i II miejsce. W finale ogólnopolskim Tomasz Pieńkosz zajął 36 miejsce w Polsce. W finale ogólnopolskim Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – dział żywieniowy, uczennica Technikum Żywieniowego zdobyła tytuł laureata. Uczeń Technikum Odzieżowego wziął udział w finale centralnym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Włókienniczej dla szkół odzieżowych. Drużyna Technikum Mechanicznego zajęła IV miejsce w finale wojewódzkim Turnieju Motoryzacyjnego.

 

2002/03 – po raz pierwszy uruchomiono kształcenie na poziomie 3-letnich Liceów Profilowanych. Utworzono klasy pierwsze o profilu ekonomiczno-administracyjnym, zarządzanie informacją i kształtowanie środowiska.

 

2002/03 – szkoła dzięki złożonemu wnioskowi otrzymała bezpłatnie wyposażenie 15-stanowiskowej internetowej pracowni komputerowej. Była to już druga pracownia funkcjonująca w naszej szkole. Wyposażono również w sprzęt komputerowy dział administracji i gabinet wicedyrektorów.

 

2002/03 – po raz pierwszy w naszej szkole zorganizowano finał II Powiatowego Turnieju Informatycznego.

 

2003 -  następuje zmiana nazwy szkoły. Z dotychczasowej Zespół Szkół Zawodowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie.

 

2003 – remont elewacji budynku szkoły.

 

2003 – remont w salach Pracowni Zajęć Praktycznych. Powstały nowoczesne sale do kształcenia technologii żywności.

 

2003 – remont dachu budynku szkoły.

 

2003 – remont w salach lekcyjnych. Po wyburzeniu ścian działowych powstaje nowoczesna biblioteka wraz z czytelnią.
 

Biblioteka szkolna wraz z czytelnią

 

2003/2004 – reprezentacja geodetów zajmuje I miejsce drużynowo w finale Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. W finale ogólnopolskim Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – dział żywieniowy uczennica Technikum Żywienia zajęła XVI miejsce zdobywając tytuł  laureata.  W ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu uczennica tej szkoły zajęła 34 miejsce indywidualnie, zdobywając tytuł finalisty Olimpiady. W Ogólnopolskim Konkurs na Najlepszą Pracę Dyplomową Szkół Odzieżowych uczennica Technikum Odzieżowego zdobyła I miejsce. W finale wojewódzkim Konkursu Prac Dyplomowych uczennice Technikum Żywienia zajęły 1,2 i 3 miejsce indywidualnie, uczniowie Technikum Mechaniczne - 2 miejsce indywidualnie, Technikum Odzieżowe - 2 miejsce indywidualnie, Technikum Geodezyjne - 1 i 2 miejsce indywidualnie. W finale wojewódzkim Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu uczennica Technikum Żywienia zajęła IV miejsce.

 

2003/2004 – rozpoczęto po raz pierwszy w historii szkoły nabór do klasy Liceum Ogólnokształcącego o rozszerzeniach : humanistycznym i propolitechnicznym.

 

2003/04 – szkoła po raz pierwszy w swojej historii znalazła się w ogólnopolskim rankingu szkół średnich organizowanym prze dziennik „Rzeczypospolita” i czasopismo „Perspektywy”. Miarą oceny szkół był udział
i sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych. Nasza szkoła zajęła 1 miejsce w powiecie garwolińskim, 23 miejsce w woj. mazowieckim i 173 miejsce spośród wszystkich szkół średnich działających w całym kraju.

 

2004 – szkoła pozyskuje, w wyniku złożonego wniosku drugą pracownię komputerową, z 15 zestawami komputerowymi podłączonymi do Internetu.

 

6 październik 2004 – wizyta w szkole ks. Biskupa Henryka Tomasika

 

2004 - 12 października odbyły się w naszej szkole obchody powiatowe Komisji Edukacji Narodowej połączone z uroczystościami otwarcia nowego internatu międzyszkolnego przy ZSP Żelechów. Odwiedziło nas wielu znakomitych gości.

 

Budynek nowego internatu

Uroczystości otwarcia nowego internatu

 

2004/05 – w finale okręgowym Olimpiady Wiedzy Technicznej uczeń Technikum Mechanicznego zajął I miejsce. Uczeń brał udział w finale ogólnopolskim tej Olimpiady. W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu uczennica Technikum Żywienia zdobyła tytuł finalisty. W etapie rejonowym Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego uczniowie Technikum Mechanicznego zajęli I miejsce drużynowo, w finale wojewódzkim tego samego turnieju uczniowie zajęli II miejsce drużynowo. W finale rejonowym Konkursu Wiedzy Matematycznej uczeń szkoły zajął I miejsce indywidualnie. W wojewódzkim Konkursie Prac Dyplomowych uczennice Technikum Żywienia zajęli I, II i III miejsce indywidualnie.

 

2004/05 - Od ubiegłego roku trenuje w naszej szkole grupa taneczna cheerleaderek, prowadzona pod opieką p. Edyty Odziemczyk i p. Agnieszki Wałachowskiej. Dziewczęta
i 1 chłopak (!) wystąpiły już m.in. w trakcie uroczystości szkolnych, w przerwie meczu Drużyny "Sęp" Żelechów. Grupa brała już także udział w pierwszym swoim turnieju w Garwolinie, zajmując IV miejsce. W IV Otwartych Mistrzostwach Warszawy Cheerleaders zespół szkolny zajął VI miejsce drużynowo.

Zespół Cheerleaders

 2004/05 - szkoła po raz drugi w swojej historii znalazła się w ogólnopolskim rankingu szkół średnich organizowanym prze dziennik „Rzeczypospolita” i czasopismo „Perspektywy”. Miarą oceny szkół był udział
i sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych. Nasza szkoła zajęła 1 miejsce w powiecie garwolińskim, 33 miejsce w woj. mazowieckim i 270 miejsce spośród wszystkich szkół średnich działających w całym kraju.

 

26 stycznia 2005 – wizyta w szkole posła na Sejm RP Mariana Piłki.

 

8 luty 2005 – wizyta w szkole posłanki na Sejm RP Stanisławy Prządki.

 

7-9 kwietnia 2005 – Szkoła jest po raz drugi organizatorem finału XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

Finał Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

 

 

19 kwietnia 2005 - w ramach programu "Świat bliżej nas" realizowany przez fundację "Otwarta Gmina" naszą szkołę odwiedził Philip Barclay, Pierwszy Sekretarz Ambasady Wielkiej Brytanii i Irlandii Pólnocnej.

Wizyta sekretarza ambasady brytyjskiej w szkole

 

2005 – modernizacja zaplecza kuchennego przy świetlicy szkolnej na potrzeby nowo uruchomionego barku-sklepiku szkolnego.

 

2005/06 – szkoła pozyskuje bezpłatnie dwa Multimedialne Centra Informacji

 

2005/06 - W finale XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej naszą szkołę reprezentowali tegoroczni absolwenci: Barbara Gugała, Marcin Wardak i Sebastian Żmuda. Nasi zawodnicy spisali się znakomicie - zajęli III miejsce drużynowo.  W finale centralnym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych uczennica Technikum Żywienia zdobywa tytuł laureata. W finale okręgowym Olimpiady Wiedzy Technicznej uczeń Technikum Mechanicznego zajmuje II miejsce. IX miejsce zajmuje uczeń naszej szkoły w finale woj. Mazowieckiego Ogólnopolskiego Konkursu Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683 Od Obertyna do Wiednia.

 

2005/06 - szkoła po raz trzeci w swojej historii znalazła się w ogólnopolskim rankingu szkół średnich organizowanym prze dziennik „Rzeczypospolita” i czasopismo „Perspektywy”. Miarą oceny szkół był udział i sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych. Nasza szkoła zajęła 1 miejsce w powiecie garwolińskim, 33 miejsce w woj. mazowieckim i 323 miejsce spośród wszystkich szkół średnich działających w całym kraju.

 

czerwiec – październik 2006 – generalny remont korytarza na parterze oraz sanitariatów na wszystkich kondygnacjach. Remont Sali ćwiczeń ogólnorozwojowych.

 

7 października 2006 – udział szkoły w XXIII Międzynarodowym Sympozjum Kościuszkowskim.

 

2006 – w wyniku złożonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Geodeta XXI wieku – na miarę wyzwań kraju - członka Unii Europejskiej” szkoła uzyskuje dofinansowania w wysokości ponad 160 tys. zł na zakup sprzętu dydaktycznego do kształcenia techników geodetów.

 

 

1 grudnia 2006 – dyrektorem szkoły zostaje dotychczasowy wicedyrektor Grzegorz Szymczak.

 

 

 

 

 

 

 

2006/07 –  rozpoczęto kształcenie na poziomie Technikum Zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa.

 

2006/07 – wymiana opraw oświetleniowych na korytarzach i w salach lekcyjnych.

 

2006/07 – utworzenie kolejnej Sali multimedialnej, z zestawem komputerowym, projektorem, ekranem i zestawem głośników.

 

2006/07 – instalacja monitoringu w szkole.

 

2006/07 –  Uczniowie Technikum Żywienia w ZSP w Żelechowie odnieśli kolejny sukces. W finale centralnym Jarosław Zalewski zajął 22 miejsce na 59 startujących i tytuł FINALISTY Ogólnopolskiej IX Olimpiady Wiedzy o Żywności, Sonia Cmiel zajęła 45 miejsce na 66 startujących w Ogólnopolskiej XI Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu Warszawa 29-31.03.2007r.

2006/07 – Technikum Geodezyjne otrzymuje zaszczytny tytuł „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”.

 

5-6 października 2007 – udział szkoły w XXIV Międzynarodowym Sympozjum Kościuszkowskim.

 

2007/08 – W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie funkcjonują następujące szkoły: Technikum, kształcące w zawodach: technik geodeta, technik mechanik, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik hotelarstwa, Liceum Profilowane, kształcące
w profilach: ekonomiczno-administracyjnym i zarządzanie informacją, Liceum Ogólnokształcące,
o rozszerzeniach: językowym i sportowym, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, kształcąca w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, kucharz małej gastronomii i oddziały wielozawodowe

 Technikum Geodezyjne
 

Technikum Mechaniczne

Technikum Żywieniowe

Technikum Hotelarskie

Liceum Profilowane Ekonomiczno-Adminiracyjne

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Mechanik Pojazdów Samochodowych

Kucharz Małej Gastronomii


2007/08 - Ponad 4 tysiące w kraju, najwięcej bo 538 w województwie mazowieckim i aż 4 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie otrzymało w tym roku szkolnym stypendium premiera. Stypendystą może zostać uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole. Szansę mają także ci, którzy odznaczają się wybitnymi uzdolnieniami w jakiejś dziedzinie, mają z danego przedmiotu najwyższą ocenę, a z innych co najmniej dobre. Z naszej szkoły stypendium to otrzymali uczniowie: Daniel Prządka, Maria Pietrzak, Dorota Gugała, Piotr Wojtaś.

 

2007/08 – pozyskanie dofinansowania z Ministerstwa Rolnictwa na zakup doposażenia dydaktycznego dla potrzeb kształcenia praktycznego w Technikum Żywienia. (ok. 100 tys. zł).

2007/2008 – reprezentacja geodetów zajmuje po raz czwarty w historii, I miejsce drużynowo w finale Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Szkołę reprezentowali: Piotr Wojtaś, Marcin Miszkurka, Damian Karczewski.

2007/2008 - w szkole realizowany był w ramach "Przyjaznej szkoły" projekt "Współpraca pokoleń - Internet dla emerytów". Jest to kolejny, projekt, dofinansowywany z funduszy europejskich, realizowany w ZSP Żelechów.  W ramach projektu realizowała szkolenie z podstaw obsługi komputera oraz wykorzystania Internetu. Projekt skierowany był do emerytów i rencistów z terenu gminy Żelechów. Grupa uczniów pod opieką nauczyciela prowadzi zajęcia dla seniorów. Dodatkowo w ramach integracji odbyła się wycieczka do teatru Buffo. Uczniowie przygotowali również dla emerytów część artystyczną na "Wieczór Andrzejkowy" i Jasełka. Zorganizowane było również uroczyste podsumowanie projektu z prezentacją zdjęć i filmu z jego realizacji. Dodatkowo Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych otrzymał kamerę cyfrową. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Rodziców Na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła" uczestniczymy w Akcji 1% dla szkół. Każdy kto chce wesprzeć naszą placówkę może wpłacić 1% podatku na konto w/w Stowarzyszenia, a pieniądze te zostaną przekazane naszej szkole.

 

2007/2008 - W konkursie „Co się zmieniło w Twoim życiu dzięki funduszom unijnym”, organizowanym przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, praca autorstwa Piotra Wojtasia ucznia klasy IV Technikum Geodezyjnego znalazła się w gronie finalistów. Spośród nadesłanych na konkurs prac jury wybrało po trzy najlepsze z każdego województwa. Pracę napisaną przez naszego ucznia wskazano jako jedną z trzech najciekawszych w województwie mazowieckim.

 

2007/2008 - w Miejskiej Hali Sportowej w Żelechowie odbył się otwarty turniej siatkówki dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy Żelechów. Turniejowi patronowało hasło "Kto jest w ruchu całe życie, ten czuje się znakomicie". Inicjatorem całego przedsięwzięcia był Uczniowski Klub Sportowy "Zakrzewski" działający przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie. Do udziału w turnieju o puchar prezesa UKS "Zakrzewski" zgłosiło się ponad 140 uczestników tworząc 12 amatorskich drużyn. Udział drużyn w turnieju był bezpłatny, zaś organizacja turnieju możliwa była dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dofinansowanie w wysokości 4000 złotych otrzymano na wniosek przygotowany przez szkołę.

 

2007/08 – montaż nowoczesnej centrali telefonicznej z siecią łączącą pomieszczenia szkoły i internatu.

 

2007/08 - odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Życie to teatr… - z kart historii amatorskiego teatru w Żelechowie (1906-1985). Imprezę uświetnili swoją obecnością liczni goście. Grupa n-li i młodzieży
z inicjatywy pani Zofii Wągrodzkiej postanowiła wydać książkę o historii amatorskiego teatru w Żelechowie. W ramach kolejnej edycji programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci
i Młodzieży „Równać szanse” 2007 grupa nauczycieli opracowała projekt „Życie to teatr”. Projekt otrzymał akceptację komisji kwalifikującej i Fundacja przyznała na jego realizację 5200 zł dotacji. W trakcie  zaprezentowana została prezentacja multimedialna pokazująca ideę projektu oraz historię amatorskiego teatru w Żelechowie. Na zakończenie oficjalnej części uroczystości zaprezentowana została inscenizacja jednoaktówki Sławomira Mrożka „Serenada”.

 

maj 2008 – początek budowy boiska piłkarskiego o wymiarach 60m x 30 m, ze sztuczną nawierzchnią.

 

Czerwiec 2008 – zjazd absolwentów Państwowego Gimnazjum Mechanicznego z 1948 roku oraz absolwentów Technikum Geodezyjnego z 1966, 1967 i 1968 roku.

 

Październik 2008 – szkoła była organizatorem powiatowych obchodów Święta Komisji Edukacji Narodowej. Jednocześnie w dniu tym odbyła się uroczystość otwarcia nowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią.

 

 

Uroczyste przecięcie wstęgi i przemówienie dyrektora szkoły w trakcie otwarcia nowego boiska piłkarskiego

 

Styczeń 2009 – odbyła się tradycyjna zabawa studniówkowa.

 

 

„Poloneza czas zacząć ….”

 

 

 

Kwiecień 2009 – po raz trzeci w historii, szkoła była organizatorem finału centralnego ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. W bieżącej  XXXI edycji, wzięły udział reprezentacje 25 szkół geodezyjnych z całego kraju. W finale drużynowym zwyciężyła ekipa z Lublina, nasza reprezentacja zajęła 5 miejsce. W finale indywidualnym zwycięzca został nasz uczeń Damian Karczewski.

 


Artykuł o finale Olimpiady Geodezyjnej – Tygodnik Siedlecki – 3 maja 2009


opracował – Grzegorz Szymczak – dyrektor szkoły

 

 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com