1948/49 – utworzono I klasę Liceum Mechanicznego I stopnia o specjalności ślusarz. Pracę w Gimnazjum Mechanicznym i nowo utworzonym Liceum Mechanicznym rozpoczęli: Jerzy Zalewski, Monika Pawłowicz, Natalia Opalówna.

1949 - Gimnazjum  Mechaniczne  w Żelechowie po adaptacji obiektów  z  majątku ziemskiego  wchodzi na stałe do  uzyskanego  obiektu . W tym samym roku zostaje uruchomiony po raz  pierwszy  internat,  którego pierwszym kierownikiem zostaje nauczyciel matematyki mgr Antoni Pikulski. p>

1949/50 – pracę w Gimnazjum Mechanicznym i Liceum Mechanicznym rozpoczęli: Bolesław Osła, Henryk Celejewski i Maria Suplińska.

1950/1951 - przy Zasadniczej Szkole Zawodowej powołano dwuciągowe Technikum Mechaniczne o wydziale - budowa obrabiarek, które  w  roku  1953/54  wypuszcza 42 techników tej specjalności
i kończy swój żywot.

Rynek w Żelechowie – lata 50te XX w

 

1950/51 – pracę w Gimnazjum Mechanicznym, Liceum Mechanicznym i nowo utworzonym Technikum Mechanicznym rozpoczęli: Mieczysław Krawczyk, Waldemar Bereżański, Stefan Gniadek, Stanisław Wojewódka, Wacław Buksiński, Henryk Polak, Franciszek Siemnicki, Ryszard Niemojewski, Mieczysław Cegłowski.

lata 50-te XX w. – W latach tych duże sukcesy odnosiło Szkolne Koło Sportowe. M.in. uczniowie w 1953 i 1954 r. zdobyli Mistrzostwo Powiatu w hokeju na lodzie. W 1954 r. wicemistrzostwo szkół zawodowych w województwie warszawskim, w piłce siatkowej. Kilkakrotnie mistrzostwo powiatu w tenisie stołowym. Uczeń szkoły Waldemar Głębicki był 4-krotnie reprezentantem młodzieżowym Polski w rzucie oszczepem. Uczeń Zdzisław Wojtasiewicz zdobył mistrzostwo Polski juniorów w zapasach.

1951/52 – utworzono klasę I Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie ślusarz maszyn rolniczych. Pracę w Liceum Mechanicznym, Technikum Mechanicznym i nowo utworzonej Zasadniczej Szkole Zawodowej rozpoczęli: Józef Babik, Kazimierz Leśniowski, Józef Dąbrowski, Michał Pioruński.

1952/53 – Zasadnicza Szkoła Zawodowa zmienia nazwę na Zasadniczą Szkołe Metalową (ZSM). Pracę w Liceum Mechanicznym, Technikum Mechanicznym i ZSM rozpoczął w tym roku: Stefan Silewicz

 


Warsztaty Szkolne – lata 50-te XX w.

Pałac – powojenna siedziba Zasadniczej Szkoły Metalowej

1953/54 – pracę w Technikum Mechanicznym i Zasadniczej Szkole Metalowej rozpoczęli: Sławomir Kucharski, Czesław Głowacki, Maria Nowacka.

 

1953 - 1955 - kierownikiem warsztatów szkolnych ZSZ w Żelechowie był Ryszard Niemojewski. Warsztaty zatrudniały w tym czasie 11 nauczycieli zawodu.

Ryszard Niemojewski (drugi z prawej w rzędzie dolnym) – lata 50-te XX w.


Budynek byłego PGR – dawna siedziba warsztatów szkolnych

1955/56 – pracę w Zasadniczej Szkole Metalowej rozpoczęli: Kazimierz Szpyrka i Eugeniusz Szymczak


Warsztaty szkolne – lata 50-te XX w.

1956 - 1959 - kierownikiem warsztatów szkolnych ZSZ w Żelechowie był Stefan Fronczak.

1956/57 – Zmieniono nazwę szkoły na Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa. Prowadzono również od tego roku roczny kurs traktorowy. Pracę w szkole rozpoczęli: Wacław Kuty, Stanisław Wojtowicz, Mieczysław Osoliński, Stefan Fronczak

1956 r. – przekazywanie ciągników na warsztaty szkolne z Jasieńca k. Grójca

1957/58 – pracę w Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa rozpoczął: Szymon Szewczyk.

1958/59 – Od tego roku uruchomiono kształcenie w zawodzie: krawiectwo damskie. Pracę w  Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa rozpoczęli: Anna Zawadzka, Jan Zawadzki, Stanisława Jamka, Bronisława Pańcyszyn, Zenon Zatyka, Halina Wicha, Czesława Jarmas, Hanna Chabrowska, Maria Zwolińska.

1959/60 – Pracę w  Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa rozpoczęli: Leszek Rogala, Stanisław Kobus, Marian Kowalczyk.

1959 - 1960 - kierownikiem warsztatów szkolnych ZSZ w Żelechowie był Mieczysław Osoliński.


 

Zebranie produkcyjne na warsztatach szkolnych –  lata 50-te XX w


Henryk Celejewski prowadzi zajęcia na warsztatach szkolnych – lata 50-te XX w

1960/61 – pracę w  Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa rozpoczęli: Stanisław Chramiuk, Teresa Zajkowska, Romuald Kaczorek, Hanna Barej, Wiesław Rodak.

1960 - 1963 - kierownikiem warsztatów szkolnych ZSZ w Żelechowie był Michał Pioruński.


Michał Pioruński lata 50-te XX w

1960/61  -  wstrzymanie   naboru   do   klas   I   Liceum Ogólnokształcącego przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego, o czym już od kilku  miesięcy był powiadomiony dyrektor   tej  szkoły W.  Piątek. W żelechowskim środowisku zawrzało.  Odbywało  się  wiele  zebrań,  narad  aktywu miasta, wyjazdów  różnych delegacji do władz wojewódzkich . Niestety likwidacja  Liceum była postanowiona.
W tej sytuacji postanowiono podjąć  energiczne  działania o powołanie  Technikum. Okazja do bezpośrednich  rozmów  nadarzyła  się  w  dniu  wmurowania kamienia węgielnego  pod  nowy  budynek szkoły w związku z przybyciem na tę uroczystość  przedstawicieli  władz politycznych i oświatowych, z powiatu i województwa. Bezpośrednio po uroczystości zebrał się w sali Prezydium Miejskiej Rady Narodowej aktyw miasta w składzie:

 • Włodarczyk Feliks - przewodniczący PMRN
 • Chmielewski Mieczysław - przewodniczący F.J.N.
 • Braun Zdzisław - sekretarz K.M. PZPR
 • Piekut Józef - prezes GS "SCh"
 • Buksiński Marian - dyrektor ZSZ
 • Zwoliński Witold - członek PMRN
 • Rybicki Zygmunt - dyrektor PGR

i wiele innych, którzy przeprowadzili pierwszą rozmowę w sprawie uruchomienia technikum z przedstawicielami Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego,  wicekuratorem mgr inż. Ratyńskim  Tadeuszem, przedstawicielem  KW  PZPR tow. Migdalskim Marianem, przy udziale przedstawicieli powiatu. Aktyw miasta otrzymał zapewnienie, że prośba  o uruchomienie średniej szkoły technicznej zostanie z całą uwagą  rozważona, a o podjętej decyzji zostanie powiadomione PMRN w Żelechowie. I rzeczywiście już w kwietniu 1961 r. KOSW poleciło dyrektorowi ZSZ mgr Marianowi Buksińskiemu rozpocząć nabór do dwóch   klas  pierwszych  Technikum Geodezyjnego o  specjalności geodezja na rok szkolny 1961/62.

1 IX 1961  - rozpoczęło pracę Technikum Geodezyjne w Żelechowie. Szkoła była dwuciągowa pod jednym kierownictwem z Zasadniczą  Szkołą Zawodową, które w 1963 roku zajmuje lokal zwolniony przez Szkołę  Podstawową przy  ul. Świerczewskiego. Początkowo TG zajmowało lokal  w  pomieszczeniach LO przy ul.Traugutta 22. Pełny skład kadry nauczycielskiej z tego okresu:

 • mgr Marian Buksiński - dyr. szkoły
 • mgr Jan Zawadzki - nauczyciel matematyki
 • mgr Janusz Mikołajczyk - nauczyciel przedm. zawodowych
 • mgr Maria Zawadzka - nauczycielka historii
 • mgr Tadeusz Wicha - nauczyciel fizyki
 • mgr Małgorzata Borkowska - nauczycielka chemii
 • mgr Bohdan Jastrzębski - nauczyciel jęz. polskiego
 • Stanisława Pikulska - nauczycielka jęz. rosyjskiego
 • Mieczysław Krawczyk - nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Irena Szpyrka - główna księgowa szkoły
 • Lucyna Polak - sekretarka szkoły

Należy dodać, iż w tym okresie techników o tej specjalności było w Polsce tylko 9, m.in. w Łodzi,  Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku.

1961/62 – pracę w  Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa rozpoczęli: Czesław Gonka, Henryk Linkner

1962/63 – pracę w  Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa rozpoczęli: Edward Posiadała, Teofil Zieliński.

1962/1963 – rozpoczęto budowę nowych warsztatów szkolnych.

1963/64 – Pracę w  Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa rozpoczęli: Antoni Groszek, Bogusław Dzik, Edward Sadzikowski, Katarzyna Sadzikowska, Marian Pieńkosz, Zofia Ochniewicz.

1963/1964 - kierownikiem warsztatów szkolnych ZSZ w Żelechowie był Stefan Cichecki.

1963 - otwarty zostaje osobny internat dla  młodzieży Technikum  Geodezyjnego, w opuszczonym budynku Przez LO przy ul. Traugutta 4, które przechodzi do nowowybudowanego budynku własnego. W międzyczasie dobudowywuje się do zajętego budynku: szatnię, umywalnię z natryskami, ubikację i magazyn na opał.

Internat TG ul. Traugutta

1964/65 – Pracę w  Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa rozpoczęli: Kazimierz Seń, Stefan Zieliński, Nikos Celis (Grek), Piotr Włodarczyk.

1964 - 1966 - kierownikiem warsztatów szkolnych ZSZ w Żelechowie był Henryk Linkher. W warsztatach pracowało wówczas 15 nauczycieli zawodu i 10 pracowników administracji oraz obsługi.

1965/66 – Pracę w  Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa rozpoczął: Mieczysław Grzegorzewski.

1 X 1965 - Następuje podział Gimnazjum Mechanicznego w   Żelechowie na Zasadniczą Szkołę Zawodową i Technikum Geodezyjne. Pełniącym obowiązki dyrektora nowo powstałej ZSZ w Żelechowie zostaje dotychczasowy jej  wicedyrektor Romuald Kaczorek, a po 10 miesiącach zmienia go mgr Mieczysław Grzegorzewski. Technikum Geodezyjne prowadzi nadal mgr Marian Buksiński. Po objęciu funkcji dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej przez Mieczysława Grzegorzewskiego przeprowadzono szereg remontów w budynku szkoły i internatu. M.in. założono w salach i na korytarzach oświetlenie jarzeniowe, założono instalacje wodno-kanalizacyjną, ogrodzono teren szkoły od ulicy Świerczewskiego (obecnie Piłsudskiego), wyrównano teren od ulicy i rozebrano stary mur. W tym miejscu utworzono boisko piłkarskie, a zimą lodowisko. Przeprowadzono remonty starej hali warsztatowej i wybudowano garaże dla samochodów. Sale lekcyjne zamieniono na pracownie specjalistyczne z odpowiednim wyposażeniem.

Mieczysław Grzegorzewski

1965 – po podziale szkół powstaje biblioteka. Początkowo księgozbiór znajdował się w budynku szkolnym, a następnie przeniesiono go do jednej z sal internatu. Po oddaniu do użytku warsztatów szkolnych, przeznaczono jedną z sal warsztatowych na pomieszczenie biblioteki. Pod koniec lat 60-tych XX w. księgozbiór liczył ok. 6 tys. tomów.

Od 1965 – w szkole prowadzona była sekcja strzelecka, która odnosiła wiele cennych sukcesów na zawodach powiatowych i wyższego szczebla. Działa również w szkole zespół muzyczny.

 


Zespół muzyczny Technikum Geodezyjnego 1965-1967

20 V - 13 VI 1966 - pierwszy egzamin dojrzałości  w  TG,  pierwszych 58 techników - geodetów opuściło szkołę.


Budynek dawnej Szkoły Podstawowej – od 1966 roku mieściło się tu Technikum Geodezyjne

1966  - oddano do  użytku  nowy budynek warsztatów szkolnych Zasadniczej Szkoły Zawodowej ( budowany przez okres 4 lat). Kierownikiem warsztatów był w tym czasie Edward Posiadała. Z chwilą przeniesienia warsztatów do nowego budynku, warunki nauki i pracy uległy radykalnej poprawie. W szkole pod jednym kierownictwem było 17 oddziałów (o trzech specjalnościach  szkolenia), w TG - 10 oddziałów i w Szkole Przysposobienia Rolniczego - 3 oddziały.

Warsztaty szkolne – zdj. lata 80-te XX w.

1966/67 – Szkoła ponownie zmienia swoja nazwę na Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Pracę w szkole rozpoczęli: Andrzej Kępka, Roman Porowski, Stanisław Kranc.

1967 – uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej po raz pierwszy wzięli udział w Konkursie na Mistrza Techniki. II miejsce w tym konkursie zajął uczeń kl. III Jan Dębecki.

29 VII 1967 - w " Trybunie Mazowieckiej " ukazał się artykuł pt. "Zmartwienia i nadzieje maturzystów": "  ...  Nie  wszystkim  powiodło  się podczas egzaminów wstępnych  na  wyższe  uczelnie. Z niektórych liceów, zwłaszcza tych położonych w małych ośrodkach przyjęto na studia w najlepszym wypadku  po  dwóch  lub  trzech  maturzystów . Chlubnym wyjątkiem okazało  się  jeszcze  raz  Technikum  Geodezyjne  w  Żelechowie. Profesorowie Politechniki Warszawskiej chwalili maturzystów z tego małego miasteczka za dobre przygotowanie ..."

1968 – w Konkursie Młodzieżowego Mistrza Techniki i postępu pedagogicznego dyplom otrzymał nauczyciel zawodu Teofil Zieliński. Nagrodzona została jego praca – model stołu z instalacją elektryczną ciągnika Ursus C 325.

1969/70 – pracę w  Zasadniczej Szkole Zawodowej rozpoczęli:  Stanisław Czajka, Roman Tylman, Wanda Czajka, Krzysztof Warchuliński, Stanisław Woźniak, Anita Śpiewankiewicz, Henryka Piasecka.

1969 - pożar  internatu  ZSZ, mieszczącego się w zabytkowym pałacu.

Budynek internatu po pożarze – 1969 r.

1970/71 – pracę w  Zasadniczej Szkole Zawodowej rozpoczęli: Jadwiga Baranek, Stefan Beczek, Józef Boryń, Józef Szczepański, Franciszek Miłosz, Kazimierz Łukaszuk. 

2 IX 1970 - utworzono w Żelechowie technikum o nowej specjalności - geologia.  Utworzony  jeden  oddział  liczył 40 uczniów.

1970/71 -  kierownikiem  internatu TG i ZSZ , mieszczącego się  nadal  w  starym budynku przy ul. Traugutta 22 był Mieczysław Łaskarzewski. W tym okresie w internatach mieszkało ok. 100 uczniów.

1973 - do  użytku  zostaje  oddany nowy  budynek Technikum Geodezyjnego (za sumę 20 mln. zł.).

Budynek Zespołu Szkół Zawodowych zbudowany staraniem dyrektora Mariana Buksińskiego.

1973 - w TG uczy się 350 uczniów,  w ZSZ uczy się 220 uczniów.

16 V 1974 - połączenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Geodezyjnego w Zespół Szkół Zawodowych w Żelechowie. W tym czasie odeszli ze szkoły dotychczasowi długoletni i zasłużeni dla  oświaty  w  Żelechowie dyrektorzy:  mgr Marian Buksiński - dyrektor szkół ponadpodstawowych w  Żelechowie  od  1947 roku, ostatnio dyrektor TG, a inż. Ryszard Długoszewski, dotychczasowy dyrektor  Zasadniczej Szkoły Zawodowej przeniósł się do pracy w Rykach na stanowisko dyrektora tamtejszego technikum.

30 VIII 1974 -  na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu   Szkół Zawodowych w Żelechowie wizytator  Kuratorium Okręgu  Szkolnego Warszawskiego przedstawił nowego dyrektora  szkoły - mgr Jerzego Wilde, wcześniej  dyrektora LO w  Sobolewie.  Pozostał on  na  tym  stanowisku tylko  do 13 IX 1974 r. Tego dnia obowiązki dyrektora szkoły  przejął zastępca poprzedniego dyrektora inż. Józef  Wojtasik.

 


Jerzy Białkowski

7 XI 1974 - Radzie Pedagogicznej ZSZ w Żelechowie został przedstawiony nowy dyrektor szkoły - mgr  Jerzy  Białkowski, dotychczasowy w-ce dyr. ZSZ w Dęblinie. Funkcje w-ce  dyr. powierzono: mgr Stanisławowi Dadasowi i inż. Józefowi Wojtasikowi. Kierownikiem internatu był mgr Edward Drechny, a kierownikiem warsztatów  szkolnych - Eugeniusz  Szymczak.

1980 – z inicjatywy n-la WF Bogusława Wojtowicza, powstaje w szkole klasa Technikum Geodezyjnego o profilu piłka nożna. Uczniowie klasy odnosili cenne sukcesy w mistrzostwach i zawodach, startując pod nazwą „Syrena” Żelechów.

Przełom lat 70-tych i 80-tych XX w. – uczniowie Technikum Geodezyjnego odnosili wiele cennych sukcesów. M.in. zajęli w latach 1978/79 i 1984/85 I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Matematycznym. W roku 1979/80 uczeń Wojciech Kwiatkowski zajął III miejsce indywidualnie w finale Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. W 1982 roku Piotr Gątarski zajął I miejsce indywidualnie w tym konkursie. W roku 1981/82 uczniowie TG zajęli w konkursie drużynowo I miejsce, a w roku 1982/83 – III miejsce, w roku 1983/84 – II miejsce. Cenne sukcesy odnosili sportowcy. M.in. drużyna piłkarska szkoły zajmowała I miejsce w Mistrzostwach województwa w piłkę nożną, w latach 1975/76, 1977/78, 1978/79, 1981/82, i 1982/83.

 


Stanisław Dadas

styczeń 1985 - zmarł dotychczasowy dyrektor ZSZ w Żelechowie mgr Jerzy  Białkowski.  Nowym dyrektorem zostaje dotychczasowy w-ce dyrektor 
mgr  inż. Stanisław Dadas, który pełnił tę funkcję  do 2006 roku, tj. do czasu odejścia na emeryturę. Wicedyrektorami zostają: d/s pedagogicznych - mgr Władysława Bakiera,
d/s wychowawczych - mgr Elżbieta    Zatyka. Funkcję kierownika internatu przejmuje mgr Marianna Jędrych.


9 V 1986 - Uroczystości 45-lecia szkolnictwa zawodowego w Żelechowie połączone z nadaniem szkole imienia (Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego) i sztandaru. Od tego momentu mottem naszej szkoły jest fragment z testamentu I.W.Zakrzewskiego „Nie osobistym widokom, ale powszechnej sprawie służyłem…”. Dzięki zaangażowaniu nauczycielki historii Krystyny Majek  w szkole zmodernizowano Izbę Tradycji.

 


Izba Tradycji

Uroczystości wręczenia sztandaru i nadania imienia szkole

1987/88 – uczeń TG Ryszard Polak zajął w X Turnieju Wiedzy Filozoficznej I miejsce w eliminacjach wojewódzkich i XIV miejsce w finale ogólnopolskim.

1988/89 – reprezentacja geodetów zajmuje I miejsce drużynowo w finale Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej.

1989/90 – uczeń Dariusz Woźniak zajął VIII miejsce w finale wojewódzkim Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego. Tytuł wicemistrzów województwa w piłce nożnej zdobyła drużyna piłkarska szkoły.

1990/91 – uruchomiono 2-letnie Studium Policealne w zakresie geodezji.

1990/91  -  Izba Tradycji ZSZ w Żelechowie wzbogaciła się o bardzo cenne pamiątki, w postaci: zdjęć  grup  partyzanckich z Żelechowa, odznaki pułkowej, pasa, lornetki i pierścienia płk. Janickiego - Majewskiego ps. "Wrzos", maszyny do pisania ulotek i krzyża oświęcimskiego.

 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com