WielkanocPrzeżywamy okres Wielkanocy, Święto Zmartwychwstania Pańskiego, najstarsze i najbardziej uroczyście przez wszystkich chrześcijan obchodzone. Jest pamiątką zbawczej męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Okresem przygotowań do tego święta jest Wielki Post, kończy go Wielki Tydzień, który zamyka dwie ważne niedziele – Palmową i Wielkanocną.

 „Muzeum Ziemi Garwolińskiej powstało z połączenia dwóch kolekcji muzealnych. Pierwszą z nich są zbiory własne szkoły, które zostały zgromadzone w wyniku ofiarności uczniów i nauczycieli przez prawie 20 lat. W ten sposób zebrano około 2000 eksponatów. Druga część zbiorów jest wynikiem pasji kolekcjonera z Woli Rębkowskiej Pana Ludwika Goździa.

Po jego śmierci w roku 2007, wójt gminy Garwolin znaczną jej część wykupił od rodziny zmarłego i przekazał do Zespołu Szkół Rolniczych w Miętnem.

Przez powiat garwoliński z północy na południe przebiega linia kolejowa. Większość mieszkańców naszego terenu pamięta ją od dzieciństwa. Może wydawać się, że jest od niepamiętnych czasów. Tak jednak nie jest. Została pobudowana w latach 1874 – 1877. w ciągu zaledwie 3 lat powstała linia kolejowa od granicy zaboru pruskiego aż do Kowla na Ukrainie. Długość jej wynosiła ok. 450 wiorst.

W większości gmin naszego powiatu uroczyście obchodzono Święto Niepodległości. W Miastkowie Kościelnym obchody rozpoczęły się mszą świętą. Homilia wygłoszona przez księdza proboszcza nawiązywała do znaczenia zachowania tradycji, znajomości własnej historii. Przypomniane zostały słowa Piotra Skargi, który mówił,że ten kto nie zna swojej historii jest jak dziecko, co nie pamięta swych rodziców.

Po 123 latach niewoli Polska odzyskiwała niepodległość. W pochmurny, mroźny dzień z Magdeburga przyjechał Marszałek Józef Piłsudski. Każdy Polak, z czego mógł, robił biało-czerwoną flagę.  

Dziś żyjemy w wolnej, niepodległej Polsce będącej w zjednoczonej Europie. Granice nie stanowią przeszkody w poruszaniu się. Internet stał się jednym z narzędzi nieograniczonej komunikacji. Dziś nie musimy walczyć z bronią w ręku o naszą ukochaną ojczyznę. To jednak nie zwalnia nas z patriotycznego obowiązku. Wyrażajmy swoją tożsamość narodową poprzez wieszanie flag, udział w mszy świętej odprawianej w intencji Ojczyzny oraz licznych akademiach i spotkaniach.

W dniu 9 listopada w Jachrance koło Legionowa odbył się Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego. Gospodarzem Konwentu był Jan Grabiec – Starosta Powiatu Legionowskiego. W spotkaniu wziął udział Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Powiat Garwoliński reprezentował Wicestarosta Marek Chciałowski. Głównym tematem obrad była dyskusja nad realizacją Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego dotyczącego koordynacji i usprawnienia przepływu dokumentów i środków finansowych. Poruszano również sprawy bieżące związane ze służbą zdrowia w powiatach oraz harmonogramem składania wniosków o dofinansowanie z pieniędzy UE w następnym roku.

 

Po raz drugi w Powiecie Garwolińskim zabrzmiały wspaniałe muzyka chóralna. Można śmiało powiedzieć, że Międzynarodowe Dni Muzyki Chóralnej będą jednym z wydarzeń kojarzonych z naszym terenem. Pomysłodawcom należą się uznanie i gratulacje.

Z nieoficjalnych informacji dowiedzieliśmy się, że wybory na Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów wygrała Pani Mirosława Miszkurka. Gratulujemy i życzymy sukcesów na niwie samorządowej. Liczymy, że sprawować będzie Pani urząd z poszanowaniem prawa i w poczuciu odpowiedzialności za mieszkańców miasta i gminy Żelechów. 

 

 

aWieś Ruda Talubska w trakcie rozbiorowym zaborów przypadła carskiej Rosji. Zaborca nie troszczył się o oświatę. Łatwiej było rządzić narodem ciemnym. Nieco zarzewia w oświacie w Rudzie Talubskiej przekazali ukrywający się przed carską policją uczestnicy rewolucji 1905 – 1907r. Za wyżywienie i nocleg uczyli polskie dzieci sztuki pisania i czytania. To zarzewie iskry rozbłysło płomieniem gdy Polska odzyskała niepodległość w 1918r.

Ojczyzna to ziemia i groby przodków. Te słowa są stale aktualne, bo nie można budować przyszłości bez popatrzenia wstecz, na tych co w trudzie i ciężkiej pracy zmieniali wygląd naszej ziemi. Kilka dni temu z zadumą i refleksją chodziliśmy po cmentarzu, odmawialiśmy modlitwy, paliliśmy znicze. Zastanawialiśmy się nad przemijaniem i pamięcią o tych, co odeszli. Dziś jesteśmy w oktawie Święta Zmarłych.

Z wielką uwagą i zadowoleniem przeczytałem artykuł Pani Marzeny Gitler w nr 45 „Nowego Dzwonu”. Dziękuję i gratuluję dobrego tekstu. Poniżej przedstawiam Państwu artykuł, który pochodzi ze strony internetowej gazety www.nowydzwon.pl/news.php?id=1647

 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych zwany potocznie „Schetynówkami” po raz drugi będzie realizowany na drogach powiatu Garwolińskiego. Z naszego terenu zostało złożonych dziewięć wniosków, dwa złożone przez powiat oraz siedem przez gminy. W województwie mazowieckim zostało złożonych 295 aplikacji. Kwota, którą przeznaczono na dofinansowanie projektów, wynosiła 92, 235 mln zł. Wszystkie złożone wnioski były oceniane przez pięcioosobową komisję w następujących kryteriach:

 • wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu;

 • spójność drogi z siecią dróg wyższego rzędu,

 • partnerstwo czyli realizacja drogi ze współpracy z inną jednostką samorządu terytorialnego.

Zaktualizowano notowania z targowisk - stan na dzień 4 listopada 2009r.

Aktualne ceny dostępne są TUTAJ.

Już niedługo (08.11.2009r.) w Żelechowie odbędą się przedterminowe wybory na burmistrza miasta i gminy Żelechów. Zarząd Powiatowy PSL w Garwolinie podjął decyzję o poparciu jednego z kandydatów.

W nawiązaniu do prośby Zarządu Miejsko – Gminnego w sprawie udzielenia poparcia przez PSL Panu Andrzejowi Szubielskiemu jako kandydatowi na Burmistrza Żelechowa, Zarząd Powiatowy przychyla się do wniosku i udziela rekomendacji. Wierzymy, że Pan Andrzej Szubielski jest dobrym kandydatem i jako burmistrz będzie sprawował urząd w poszanowaniu prawa, ideałów PSL i dla dobra całej społeczności Żelechowskiej.

Zarząd Powiatowy PSL w Garwolinie

Pierwszy z 4 realizowanych w powiecie Garwolińskim w programie „Moje boisko Orlik 2012” został oddany do użytku. Już od godz. 9.30 na placu przed Szkołą Podstawową w Gocławiu gromadzili się mieszkańcy i zaproszeni goście. Na zaproszenie burmistrza Miasta i Gminy Pilawa Pani Albiny Łubian przybyli posłowie: Stanisława Prządka i Czesław Mroczek, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz, Starosta Grzegorz Woźniak, Wicestarosta Marek Chciałowski. Licznie przybyli włodarze miast i gmin z powiatu. Nie zabrakło mediów z naszego terenu. Katolickie Radio Podlasie reprezentował Dyrektor Radia ks. Sławomir Kapitan.

Już niedługo 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych. Niosąc wieńce i kwiaty udajemy się na cmentarze, aby na grobach bliskich zapalić znicze. W zadumie, w refleksji o przemijaniu pokoleń modlimy się za zmarłych, za tych co w trudzie i codziennej pracy odcisnęli swój ślad na ziemi. Myślimy o naszych przodkach, żołnierzach walczących o naszą wolność, bezimiennych mogiłach na których nikt już nie pali zniczy. Patrzymy na niszczejące pomniki, zdewastowane nagrobki i zastanawiamy się, dlaczego nikt o to się nie troszczy. Przecież to nasze dziedzictwo.

„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy:

cieszyć się bez powodu,

być ciągle czymś zajętym,

i domagać się - ze wszystkich sił - tego, czego pragnie” Paulo Coelho


 

Motto to było przewodnią myślą zaproszenia na Powiatowy Dzień Edukacji, który w tym roku odbył się w Zespole Szkół nr 1 w Żelechowie. Już w progu szkoły witała gości młodzież szkolna, przekazując pełną informację o pierwszym w tej szkole Powiatowym Dniu Edukacji. Widać było ogromne przeżycie dla całej społeczności, sala przepięknie udekorowana a na korytarzach nowe gazetki i wystawy.

 

Harcerka

Kiedy umierała w szpitalu

powiedziała koleżankom że się wstydzi

więc się bardzo wstydzi ale prosi

ona nigdy nie była na zabawie

żeby ją ubrały po śmierci w tę sukienkę

z koronką.

Gdy umarła ubrały ją w sukienkę

i stanęły we cztery na baczność

przy jej łóżku i stały godzinę.

Anna Świrszczyńska


 

Związek Harcerstwa Polskiego to jedna z nielicznych organizacji, która skupia wokół siebie dużą grupę dzieci i młodzieży. Poprzez pracę wychowawczą, stałą troskę o dobro najmłodszych, krzewienie patriotyzmu oraz stały kontakt z dziećmi, harcerstwo powoduje właściwe spożytkowanie czasu młodości.

Z okazji IX-go Dnia Papieskiego w Sobolewie odbył się 18 października w Kościele Parafialnym koncert organowy w wykonaniu Agnieszki Rybak.  

W programie była ulubiona muzyka Jana Pawła II. Tytułowe polonezy Ogińskiego, Chopina i Kilara stanowiły ramy koncertu. Największe emocje wzbudziła jednak „Papieska Suita Góralska”, będąca wiązanką melodii wykonywanych dla Ojca Świętego w czasie pielgrzymek do Ojczyzny, wyrażająca ogromną tęsknotę i przywiązanie do gór.

Gaudeamus igitur

iuvenens dum sumus!

post iucundam iuventutem

post molestam senectutem

nos habebit humus!


 

Tradycyjna pieśń inaugurująca naukę w szkołach wyższych zabrzmiała również w sobotę 16 października na wydziale zamiejscowym Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Garwolinie. Oprawę muzyczną zapewnił kwartet smyczkowy a wykład inauguracyjny wygłosił Prorektor, profesor doktor habilitowany Jerzy Różański. W swoim wystąpieniu mówił o problemie globalizacji, wobec którego małe państwa mają niewielkie szanse oraz o granicy opłacalności inwestowania w małych przedsiębiorstwach.

 

"Każda epoka ma swe własne cele

I zapomina o wczorajszych snach…

Nieście więc wiedzy pochodnię na czele

I nowy udział bierzcie w wieków dziele"

Wisława Szymborska


 

 

Szanowny Państwo,

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty.

 

Dzień Edukacji Narodowej to święto szczególne, nie ma bowiem ważniejszej sprawy niż edukacja i wychowanie młodego pokolenia. To Państwo w mozolnym trudzie, z ogromnym poświęceniem przekazujecie dzieciom umiejętności, wiedzę oraz kształtujecie właściwe, patriotyczne postawy. Dzięki nauczycielom szkoła staje się piękna, bo jest przepełniona miłością i troską o każdego ucznia. Staje się kochana. Hojnie obdarzacie dzieci wiedzą, jesteście dumni z ich rozwoju intelektualnego, dajecie im radość i słońce, wzbogacacie sferę emocjonalną o tę niepowtarzalną skalę przeżyć, która pozwala młodym identyfikować się bez reszty ze swoją "Jedyną" wspaniałą szkołą.

Za te wysiłki, dzięki którym młodzi ludzie będą godnie wypełniać rolę rodzica, obywatela, pracownika, pragniemy dziś serdecznie Państwu podziękować. Wiemy, że jest to praca niełatwa, wymaga szczególnych predyspozycji i poświęcenia. W związku dzisiejszym świętem, życzymy społeczności nauczycielskiej satysfakcji z pracy zawodowej oraz uznania i szacunku wychowanków. Wszystkim, którzy są związani z oświatą, życzymy wytrwałości w pełnieniu swojej misji, sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

Zarząd Powiatowy PSL w Garwolinie

Charytatywny koncert „Gramy dla Hospicjów” ocieplił jesienne popołudnie w niedzielę 11 października. Był częścią Ogólnopolskiej Kampanii „Hospicjum to też życie” i jednym z wielu „Voice for Hospites” na całym świecie. W sali kinowej Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie śpiewał i tańczył Dziecięcy Zespół Wokalny GONG oraz śmieszył, bawił i zmuszał do refleksji Kabaret JURKI.

W dniu 8 października 2009r., przy pięknej pogodzie, na stadionie CSiK w Garwolinie rozegrany został finał powiatowy w piłce nożnej chłopców, rocznik 1995 i młodsi „Piłkarska Kadra Czeka”. W turnieju startowały cztery drużyny.

Oto ostateczne wyniki turnieju:

 1. Mazowsze Miętne - trener Janusz Kowalski,

 2. Wiga Garwolin - trenerzy Andrzej Stępień, Mariusz Żak,

 3. Wilga Miastków - trener Olaf Wader,

 4. Drakon Górzno - trener Cezary Krzyśpiak.

 

 Finanse samorządu w warunkach kryzysu, przepisy nowej ustawy o finansach publicznych oraz bariery w wykorzystywaniu funduszy unijnych przez samorządy to tylko niektóre tematy, które poruszono podczas VII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które odbyło się w Warszawie w dniach 6-7 października 2009 r. W spotkaniu uczestniczyło bardzo liczne grono samorządowców.

fotoSprawa przyjęła zupełnie inny obrót niż się spodziewałam. Obiecałam panu Garwolińskiemu, piszącemu kronikę Leszczyn, że dostarczę mu wiadomości o dworze leszczyńskim. Myślałam, a właściwie byłam prawie pewna, że wiem dużo na ten temat. Tę pewność opierałam na rym, że urodziłam się w Leszczynach i ponad 20 lat byłam sąsiadką tego majątku.
Jakie było moje rozczarowanie, kiedy spróbowałam coś na ten temat napisać i zupełnie nie wiedziałam, co? Owszem pamiętam ten stary dwór z zewnątrz, a nawet od środka gdyż tam bywałam. Pamiętam również jego mieszkańców, z którymi rozmawiałam przed pół wiekiem i nic więcej.

 

 

W pierwszą sobotę października w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Górkach odbyło się ostatnie w tym roku nabożeństwo Fatimskie. Już od wczesnych godz. popołudniowych do Sanktuarium zaczęli przyjeżdżać wierni. Pomimo wieczornego chłodu na placu przed ołtarzem polowym było kilka tysięcy pielgrzymów. Oprawę mszy z racji nadchodzącego święta Hubertusa, przygotowali leśnicy i myśliwi. Z prośbą o odprawienie mszy św. w ich intencji wystąpił Nadleśniczy Garwolina Jan Karwowski. Były poczty sztandarowe kół łowieckich, hejnaliści myśliwscy oraz przepiękne, historyczne stroje łowczych.

 

 


 

W październiku 2008r. Roku ruszył Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych. Dla Samorządów stał się dużą nadzieją na poprawę infrastruktury drogowej. Warunkiem złożenia wniosku było budowanie partnerstwa z samorządami gminnymi. W 2008 czas na złożenie wniosku był bardzo krótki. Do właściwego jego wypełnienia trzeba było mieć dokumentację techniczną, pozwolenie na budowę, uchwały intencyjne samorządu powiatowego i gminnego. Samorząd Powiatowy po wytypowaniu zadań, na które była kompletna dokumentacja, przystąpił do rozmów z gminami o wspólnych zadaniach drogowych. Pierwszą, która bardzo szybko podjęła stosowne uchwały, była gmina Miastków Kościelny.

 

 

W niedzielne jesienne popołudnie w Miejskim Parku w Pilawie odbył się niecodzienny koncert pt „Jesienna Serenada w Parku”. Wspaniała słoneczna pogoda, park powoli żegnający lato oraz licznie przybyła publiczność byli świadkami kameralnego spotkania z młodością, muzyką i poezją.

W pierwszej części święta muzyki bohaterami byli artyści ze Szkoły Podstawowej z Trąbek . Ich interpretacje „Złotego pierścionka”, „Rudego rydza” czy „Walca Ambara” wzbudziło zasłużone oklaski publiczności na twarzach której zagościł uśmiech i podziw dla małych artystów.

 

Październik jest co roku czasem sadzenia żółtych narcyzów zwanych żonkilami. Tysiące ludzi na całym świecie sadzi żonkile przed szkołami, urzędami i na skwerach. Te radosne wiosenne kwiaty, które wyrosną z posadzonych teraz szarych, niepozornych cebul, przypominają o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i troski w trudnych chwilach cierpienia, choroby i odchodzenia do lepszego świata.

Wiosną, kiedy zakwitną żonkile, wolontariusze będą je wręczać i prosić o wsparcie. Na terenie powiatu otwockiego i garwolińskiego działa Hospicjum Domowe „EMPATIA”. Jego celem jest niesienie pomocy ludziom chorym w ich własnym domu, tam, gdzie pacjent czuje się najlepiej.

 Wyjątkowo piękne w tym roku, pełne barw i wybujałych kształtów. Pogoda sprzyjała im tego lata: dużo opadów, słońce i ciepła jesień. Wszystko to sprawiło, że otoczenia naszych domów wyglądają we wrześniu bogato i kolorowo.

Na szczęście mija moda przeniesiona prosto z miasta, polegająca na monotonnym zestawieniu: strzyżony trawnik, tujowy żywopłot, posępne jałowce i jednakowe przez cały rok „srebrne” świerki. Coraz więcej osób nawiązuje do tradycji, przypomina sobie, jak naprawdę wyglądały ogrody naszych mam i babć.

 

Wrzesień w całej Polsce jest poświęcony zabytkom. W wielu miastach trwają Dni Dziedzictwa, odbywają się imprezy plenerowe pod hasłem „Ratujmy zabytkowe zamki i grodziska”.

Jak wygląda stan zabytków w naszym powiecie? Czy są takie, którymi warto się chwalić? Czy wiedza o nich jest wśród nas wystarczająca? Nie mamy zamków, mało kto wie, że były one kiedyś w Kozłowie, Zwoli, Górznie i Żelechowie. Pozostały po nich jedynie zarysy, fragmenty fosy. Często nazwy terenów, gdzie były usytuowane, świadczą o ich dawnej świetności. Miejsce po zamku w Zwoli to „Podworze”, grodzisko w Kozłowie nazywane jest Górą Bony.

 

 

W każdym bochnie chleba

tkwi ziarenko zboża,

okruch soli,

kropla wody,

praca rąk człowieka

i dobroć boża."

 

Takim wierszem Feliksa Raka organizatorzy Uroczystości Odpustowo – Dożynkowych w Miętnem zachęcali do wzięcia w nich udziału. 13 września o godzinie 1200 mszę w kościele odprawił proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Jerzy Janowski. Po mszy odbył się ceremoniał dożynkowy, występowała młodzież z Zespołu Szkół Rolniczych i „Leśne Skrzaty” z Michałówki. Odbyły się konkursy karaoke, rowerowy i siłaczy. Imprezie towarzyszyła loteria fantowa, wystawa prac malarskich i wesołe miasteczko.

 

 

W niedzielę 13 września o godzinie 1000 w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Garwolinie został odprawiona msza święta w intencji Święta Żołnierza Górnika. Po zakończeniu mszy złożono kwiaty pod pamiątkową tablicą. Organizatorem uroczystości był Niezależny Zarząd Związku Represjonowanych Żołnierzy – Górników Ziemi Garwolińskiej, prezesem Niezależnego Związku jest pan Marian Królik.

 

 

Obchody wybuchu wojny dla mieszkańców Garwolina są zawsze 8 września, w Święto Matki Boskiej Siewnej. Taką właśnie nazwę w tradycji ludowej nosi kościelne święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Józef Skura w swoim wierszu pisał: „Idzie Matka Boska Siewna po jesiennej roli, sieje ziarno w ziemię czarną w złotej aureoli”.

Ale 70 lat temu nikt nie myślał o czekających zasiewach. Zbliżała się wojna, już w sierpniu rozpoczęła się powszechna mobilizacja. W wiejskich rodzinach do jesiennych prac polowych pozostały często tylko kobiety i czternastoletni chłopcy. Ojcowie i starsi bracia poszli na wojnę.

 

 Bogate i udane! Tak można je krótko podsumować. 6 sierpnia na dożynkach powiatowych działo się naprawdę dużo. Już o godzinie 1030 zaczęło się formowanie korowodu dożynkowego przy Szkole Podstawowej. Następnie uczestnicy przemaszerowali do kościoła parafialnego, gdzie została odprawiona msza w intencji rolników i wszystkich mieszkańców powiatu garwolińskiego. W pięknym miastkowskim kościele wspaniale prezentowały się wieńce dożynkowe, dzielono się także chlebem wypieczonym z tegorocznych zbiorów. Po mszy korowód udał się na teren przy Szkle Podstawowej, rozpoczął się ceremoniał dożynkowy.

 

 

 

„Nie będę chwalił obcej strony

Nie będę chwalił obcych miast

Łaskarzew pochwalę kochany

Najpiękniejsze z naszych miast”

W Parku Miejskim na Rynku Dużym stoi obelisk upamiętniający rocznicę powstania miasta Łaskarzew. Podobno w tym miejscu nadane zostały prawa miejskie i w 550 rocznicę założenia Łaskarzewa ufundowano pamiątkowy kamień. Ponieważ wydarzenia związane z początkami grodu miały miejsce w sierpniu – od kilku już lat wtedy właśnie obchodzi się Dzień Miasta.

 

 

Plon niesiemy plon w gospodarza dom.

Po pracowitych żniwach nadszedł czas świętowania. Pierwsze tradycyjne dożynki odbyły się w niedzielę 23 sierpnia w Parysowie. Gospodarzem uroczystości był komisarz Mirosław Łukowski.

30 sierpnia uroczystości dożynkowe odbyły się w kilku miejscowościach. Od rana świętowali rolnicy z Garwolina – wieńce, kosze z płodami rolnymi i bukiety kwiatów zdobiły ołtarz w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego na mszy o godzinie 1000. Oprócz rolników owoce swojej pracy przynieśli do kościoła także działkowcy, właściciele pięknych ogrodów pracowniczych. Wieńce dożynkowe przygotowały miejscowości: Sulbiny, Natalia, Leszczyny, Niecieplin, Puznów i Zawady. Po mszy korowód dożynkowy przeszedł w asyście orkiestry strażackiej na Zarzecze, gdzie odbyły się dalsze uroczystości.

 

 

Kto obchodzi to święto? Kiedy powstało? Czy tylko chłopi z powiatu garwolińskiego pamiętają o powstaniu i historii tego święta? Dlaczego właśnie 15 sierpnia stał się dniem obchodów?

Takie pytania przewijają się w komentarzach na portalach internetowych. Świadczą o braku znajomości własnej historii. W roku 1920 nikt nie miał wątpliwości, że to właśnie chłopi mogą przynieść ratunek Polsce. Na plakatach Kamila Mackiewicza z okresu wojny polsko-radzieckiej czytamy hasło: „Nam twierdzą będzie każdy próg”, widzimy mieszkańców wsi w walce o niepodległość. Chłopski polityk i mąż stanu Wincenty Witos na progu powstania II Rzeczpospolitej głosił: „Wolna Ojczyzna i niepodległe państwo są największym i najcenniejszym skarbem każdego człowieka”. W dramatycznym momencie wojny 1920 roku o losach Polski zadecydował chłopski żołnierz, w ówczesnej armii polskiej 70 procent stanowili chłopi, poderwani do walki odezwą Wincentego Witosa, który nawoływał: „Ratunek może i powinien dać państwu lud, prawowity tego państwa gospodarz”.

2009_0814sierpnia150019m.jpg W Święto Matki Boskiej Zielnej w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Garwolinie na mszy o godzinie 1000 spotkali się parafinie z bukietami kwiatów, ziół i kłosów zbóż, przedstawiciele władz samorządowych, żołnierze i kombatanci. Przybył także Minister Rolnictwa Marek Sawicki.

Ksiądz Proboszcz Ryszard Andruszczak w swoim kazaniu nawiązał do przypadających w tym dniu świąt, wspomniał historyczne zwycięstwo w walce z bolszewikami. Mówił też o udziale chłopów w walkach zbrojnych oraz ich trudzie i znoju w codziennej pracy na roli. Podkreślił, że w polskiej tradycji Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jest określane Świętem Matki Boskiej Zielnej. W tym dniu mieszkańcy wsi dziękują za udane zbiory i proszą o pomyślność i dostatek dla wszystkich. Przypomniał również, że należy pielęgnować wzór polskiej, zdrowej rodziny, która może stanowić przykład dla całej Europy.

fotoW sierpniu 1920 roku jeszcze wszyscy pamiętali, jak wyglądają działania wojenne. W wielu miejscowościach, również w naszym powiecie, widać było ślady walk, pozostały cmentarze z mogiłami żołnierzy poległych w pierwszej wojnie światowej. Na starych pocztówkach z 1915 roku, wysłanych jako tak zwane feldposty czyli przesyłki poczty polowej, widać zniszczenia w Poliku i uszkodzenia kościelnego muru w Maciejowicach.

A tymczasem już kolejna wojna zawitała na nasze ziemie. Rosja bolszewicka próbowała zagarnąć świeżo zdobytą wolność. Bitwa Warszawska uratowała nasz kraj przed zagładą. Pamiętajmy o żołnierzach, którzy spoczywają w zbiorowych mogiłach na cmentarzu w Radzyminie. Właśnie tam 15 sierpnia odbędą się centralne uroczystości.

fTytułowe hasło jest już nieaktualne. Prawie nie zauważamy, że rolnicy zaczęli żniwa. Minęły czasy, gdy w okresie letnim zaczynała się tak zwana akcja żniwna: pisały o tym wszystkie gazety, radio i telewizja w codziennych wiadomościach informowały o postępie prac i występujących kłopotach rolników, wiejskie sklepy wydłużały czas pracy. Dzisiaj już tylko księża w czasie niedzielnej mszy modlą się o dobrą pogodę, wysokie plony i pomyślność dla żniwiarzy.

FotoW deszczowy poniedziałek 3 sierpnia wyruszyli pielgrzymi z obu garwolińskich parafii. Żegnali ich bliscy i mieszkańcy okolicznych wiosek, którzy od lat w dniu odejścia pielgrzymki czekają na trasie aby pozdrowieniem wspierać pątników.

Każda parafia tworzy oddzielną grupę pielgrzymią, maszerują starsi i młodsi, niektórzy po raz pierwszy, inni po raz piąty czy dziesiąty. „Starzy” pielgrzymi mówią, że nie mogliby nie pójść, kiedy przychodzi sierpień pakują plecak i wyruszają na pątniczy szlak.

FotoW 65 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego mieszkańcy Garwolina zgromadzili się pod pomnikiem poświęconym Żołnierzom Armii Krajowej Obwodu "Gołąb" by uczcić pamięć Bohaterskich Powstańców Warszawskich Obrońców Warszawy - Obrońców Polski. Pamięć po tym heroicznym zrywie wolnościowym o godz 17-tej rozpoczęło wycie syren, odśpiewanie Hymnu Narodowego oraz wspomnienie wydarzeń sprzed 65 lat.

fPołowa letniego wypoczynku już za nami. Dzieci i młodzież wypoczywają w bardzo różny sposób: jedni wyjeżdżają, inni, szczególnie na wsi,pomagają rodzicom lub pracują, aby zarobić na własne potrzeby i przyjemności. Często w weekendy wyjeżdżają na dyskoteki zapominając o czekających tam zagrożeniach.

fotoW tym miejscu, gdzie 65 lat temu toczyły się walki z oddziałami Wermachtu, stoi pomnik upamiętniający poległego żołnierza, plutonowego Stefana Zyśka ps. „Kruczek”.

 

 

 

fotoJuż osiemdziesiąt lat „stuknęło” Ochotniczej Straży Pożarnej z Iwowego w gminie Borowie. Jest to kolejna dostojna jubilatka w naszym powiecie. Swoje święto obchodziła w niedzielę 26 lipca. Uroczystości rozpoczęła msza święta, którą odprawił ksiądz proboszcz z parafii Latowicz. W homilii nawiązał do tradycji i potrzeb, które spowodowały utworzenie ochotniczej straży ogniowej. Zwrócił uwagę, że jako jedna z nielicznych organizacji przetrwała zawirowania historii.

 

 

fotoTradycyjnie od kilkunastu lat pod koniec lipca odbywają się w Miastkowie Kościelnym organizowane przez Stowarzyszenie Hodowców Bydła Mlecznego „Krasula” igrzyska sportowe połączone z festynem rodzinnym.

 

 

 

 

Oficjalnego otwarcia festynu dokonał prezes Stowarzyszenia Henryk Domański i członek zarządu Kacper Odziemczyk. Przywitali zaproszonych gości: Prezesa Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Waldemara Brosia, Prezesa Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Waldemara Paziewskiego, Kierownika Skupu Spółdzielni Mleczarskiej w Rykach, redaktora naczelnego „Poradnika Rolniczego” Krzysztofa Wróblewskiego, przedstawiciela regionalnego firmy „Nutrena” Tomasza Borkowskiego, Sekretarz Gminy Miastków Elżbietę Domaszczyńską i Wicestarostę Powiatu garwolińskiego Marka Chciałowskiego.

fotoZgodnie z wymaganiami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa użytki zielone powinny być pokoszone do 31 lipca. Ze względu na złe warunki atmosferyczne, które spowodowały w wielu miejscach podtopienia, wykonanie koszenia w tym terminie w wielu wypadkach jest niemożliwe.

Z informacji uzyskanych z ARMiR-u i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że można przesunąć termin koszenia łąk pod warunkiem zgłoszenia zalanej działki do Biura Powiatowego Agencji.

Jeśli rolnik dostarczy do kierownika BP informację o zalaniu łąki, to w przypadku kontroli na miejscu nie będą w stosunku do niego wyciągane żadne konsekwencje.

FotoUroczyste obchody Święta Policji garnizonu mazowieckiego w 90. Rocznicę powstania polskiej Policji odbyły się 22 lipca na Starym Rynku w Płocku i trwały cały dzień. Całość uroczystości prowadził znany z ostatniego przystanku PaT Grzegorz Jach. Rozpoczęła się mszą świętą w katedrze pod przewodnictwem ks. biskupa gen. dywizji Tadeusza Płoskiego.

 

fotoW niedzielę 19 czerwca w kawiarni „Moja Muzyka” w Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie odbył się koncert muzyczny zatytułowany „Gala Operetkowa”. Zgromadził widzów, którzy pamiętali świetne czasy Operetki Warszawskiej ale też młodych sympatyków utworów ze znanych spektakli musicalowych i operetkowych. Wykonawcami byli artyści Maria Traczyk – sopran i Paweł Świętorecki – tenor. Przypomnieli zawsze chętnie słuchane arie z „Księżniczki czardasza”, piosenki Hanki Ordonówny. Duże wrażenie zrobiły polskie wersje utworów „Memory” i „Time to say goodbye”.

Foto„Wielbiąc Pana świętujmy jubileusz dwudziestopięciolecia naszej parafii” - tymi słowami Generał Zakonu Michalitów ksiądz Kazimierz Radzik rozpoczął kazanie w niedzielę 19 lipca w czasie uroczystej mszy odpustowej. Dokonał też poświęcenia nowej kopii figury Matki Boskiej Fatimskiej i korony do uwieńczenia figury nawiedzającej domy mieszkańców. Przypomniał pierwszych kustoszy sanktuarium, księdza Stanisława Pasionka i księdza Ryszarda Żurada, spoczywających na góreckim cmentarzu. Znakiem pokoju były gołębie, które wzbiły się w niebo spod stopni ołtarza na zakończenie mszy.

fotoPrzystanek PAT to  już historia , ale historia żywa bo dalej  toczy się w ludziach wspomnieniach , przeżyciach gości i gospodarzy . Mimo że  pierwszą młodość mam już chyba za sobą to zazdrość mnie brała za młodości czarem .Dziękuję Młodzieży , o której M y Dorośli różnie  nie zawsze pozytywnie myślimy za to , że przyjechali  , grali ,  śpiewali uczyli się życia przez sztukę   , że poznawali emocje , drugiego człowieka . Nic  tu nie stało na przeszkodzie,  że brakowało  snu , że deszcz , że twarde karimaty. Dziękuję , że Im się chciało . Było bez internetu , telewizora  , alkoholu , narkotyków bez pokus którym trudno się oprzeć bo są w zasięgu ręki , a które uzależniając często rujnują życie .

fotoNa 18 lipca zaplanowane zostało robocze posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL . Jako goście honorowi przybyli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i nowo powołany Poseł na Sejm RP Krzysztof Borkowski. Tematyką posiedzenia była analiza wyników wyborczych do Parlamentu Europejskiego, aktualna sytuacja społeczno-polityczna w kraju i powiecie, prace samorządu wojewódzkiego i powiatowego, przygotowania do Święta Wojska Polskiego i Czynu Chłopskiego oraz różne problemy nurtujące członków naszego Zarządu. Prawie godzinne wystąpienie Marszałka i licznie zadawane pytania spowodowały, że został żegnany długimi oklaskami. Za dużą pomoc dla powiatu i struktur PSL został wręczony Panu Struzikowi pamiątkowy obraz, aby stale przypominał nasze przepiękne regiony.

FotoJeszcze do niedawna straszyła wybitymi oknami i ogromnym zaniedbaniem, trudno było nie zauważyć zniszczeń. Stacja kolejowa, miejsce bardzo ważne dla Rudy Talubskiej, pozwalające na szybki dojazd do Warszawy i okolic.

Codziennie wielu mieszkańców, nie tylko Rudy ale też Górek, Sulbin czy Taluby dojeżdża do stolicy, bo tam właśnie znaleźli pracę, dzięki której utrzymują rodziny. Dobrze, że budynek stacji odzyskał swój dawny wygląd, pomysłowo zaadaptowany, pozbawiony dużych okien, które tak kuszą wandali. Jest teraz w formie półotwartej wiaty, chroniącej oczekujących podróżnych przed deszczem i mrozem. Znów czynna jest kasa biletowa, do niedawna zamknięta na głucho.

fotoW piątek 9 lipca odbyła się sesja naukowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie prowadzona przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Podsumowano na niej wstępnie wyniki prowadzonych na terenie miasta badań. Studenci zdali relacje ze swojego pobytu, mówili, jakie pytania zadawali żelechowianom. Interesowały ich między innymi wzajemne relacje, ocena współmieszkańców, zmiany, które zaszły na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.

fotoW piątek 10 lipca po śniadaniu wszyscy uczestnicy IV Przystanku PaT rozjechali się do swoich miejscowości. Wyjeżdżając zabrali ze sobą wrażenia, przemyślenia, przekonanie o tym, że uczestniczyli w czymś ważnym. Organizatorzy kończąc IV Przystanek rozpoczęli już przygotowania do następnego, który za rok, w innym miejscu, będzie nawoływał do działań profilaktycznych przeciw uzależnieniom i przemocy.

Dla powiatu garwolińskiego Przystanek PaT ma podwójne znaczenie: trwające cały tydzień Dni Powiatu połączone z profilaktyką, bez alkoholu, przemocy, pełne różnorodnych, odmiennych niż zwykle doznań artystycznych.

     recW dniu  drugiego czerwca 2009 roku w Starostwie Powiatowym w Garwolinie odbyło się kolejne w tym roku  posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska . Radni zapoznali się w kolejności z informacjami   na temat tegorocznej edycji  konkursu  „Piękna zagroda wiejska „ którego finał  jak , co roku odbędzie się w trakcie obchodów dożynek powiatowych . W tym roku gospodarzem święta plonów w dniu 6 września będzie Gmina Miastków Kościelny . Na , które to święto w imieniu Zarządu i Rady Powiatu  już dziś Państwa  serdecznie zapraszamy . W dalszej części kierownik Gospodarstwa Pomocniczego przy ZSR w Miętnem przedstawił aktualny stan finansowy gospodarstwa oraz  zapoznał Radnych z wynikami zbiorów w  roku 2008 i prognozą na rok bieżący .

fPonad rok temu na wywiadówce w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnem rodzice obejrzeli spektakl w wykonaniu młodzieżowej grupy teatralnej współtworzonej przez zawodowych policjantów pod tytułem”Dzwonek”. To przedstawienie stało się początkiem, który zaowocował dalszą współpracą i przerodził się w trwające właśnie na terenie Miętnego warsztaty teatralne dla młodzieży z całej Polski.

Jest to już czwarty Przystanek ogólnopolskiej akcji profilaktycznej. Biorą w nim udział młodzi ludzie, znani twórcy, aktorzy, grupy teatralne i zespoły muzyczne. Cały czas odbywają się też ćwiczenia dla młodych artystów pod okiem instruktorów. Może za parę lat jakiś znany twórca będzie wspominał, że jego kariera sceniczna miała swoje początki właśnie w Miętnem?

   f W deszczową niedzielę 5 lipca odbyły się VII Mazowieckie Zawody Sikawek Strażackich, w których wzięło udział ponad dwadzieścia  oddziałów OSP z terenu naszego województwa. W programie imprezy oprócz zawodów znalazły się występy orkiestr strażackich oraz parada oddziałów prezentujących dawny sprzęt gaśniczy i historyczne już stroje.
     Oprócz gospodarzy imprezę uświetnili swoją obecnością: Antoni Tarczyński Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP Rzeczpospolitej Polskiej Woj. Mazowieckiego, Tomasz Skrzyczyński Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Jan Osiej Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oaz komendanci powiatowi z Mińska Mazowieckiego i Otwocka.
  

fPo raz kolejny w naszym powiecie goszczą studenci Uniwersytetu Łódzkiego, pod opieką naukową prof. dr habil. Władysława Baranowskiego oraz dr habil. Andrzeja Lecha. Prowadzą badania etnograficzne, historyczne i demograficzne dotyczące mieszkańców różnych miejscowości naszego powiatu. W pracy opierają się głównie na wywiadach, rozmowach i obserwacjach. Wyniki badań są wydawane w postaci „Zeszytów wiejskich”, cyklicznych publikacji Uniwersytetu Łódzkiego. Powstają również prace magisterskie, których tematyka jest ściśle związana z okolicami Garwolina.

FotoTak niedawno, bo zaledwie na wiosnę 2007r., zapadły decyzje o przyznaniu kwoty 22 mln złotych z kontraktu wojewódzkiego na prace budowlano - modernizacyjne w Szpitalu Powiatowym w Garwolinie. W grudniu 2007 zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na budowę budynków 2 i 5, a już na początku września wszystkie pracujące oddziały szpitalne zostały przeniesione do nowo wybudowanych obiektów. Od 15 września 2008r. rozpoczął się remont najstarszych obiektów szpitalnych, pamiętających lata 50 ubiegłego wieku. Liczymy, że na początku lipca będziemy posiadać pozwolenie na użytkowanie i nasz Szpital zacznie pracować w nowoczesnych bardzo funkcjonalnych warunkach. W trakcie postępowań przetargowych okazało się, że pozyskane środki z budżetu państwa są zbyt małe. Zabrakło ok. 5 mln złotych. Drugie 5 potrzeba na zagospodarowanie terenu.

foto

Zarząd Banku Spółdzielczego ma absolutorium

foto      16 czerwca w sali konferencyjnej Oddziału Banku Spółdzielczego w Miastkowie Kościelnym odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Garwolinie. Głównym powodem do owego spotkania przedstawicieli było rozpatrzenie sprawozdania Zarządu  i sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Banku za 2008 rok.

fotoPierwszy weekend wakacji to dla mieszkańców Puznowa czas zabawy i rozgrywek sportowych. Już od godz. 10.00 na boisko sportowe weszły pierwsze z dziesięciu drużyny. Do godz. 16.00 odbyły się zawody piątek piłkarskich. Wszystkie drużyny dostały dyplomy a trzy najlepsze puchary. Statuetkę dostał również najlepszy strzelec i bramkarz. Zarówno podczas rozgrywek jak również w godzinach popołudniowych na boisku zgromadziła się prawie cała wieś. Ogromne podziękowania należy złożyć Panu Jackowi Ostrowskiemu, Prezesowi LKS w Puznowie, który był inicjatorem i głównym organizatorem Ludowego Festynu.

foto1 styczeń 1984r. Pilawa w woj. siedleckim otrzymała prawa miejskie, już 2 stycznia odbyła się sesja Rady Narodowej Miasta i Gminy Pilawa, w czasie której Przewodniczącym został Zbigniew Trzciński a Naczelnikiem został ponownie wybrany Bolesław Mazek. Oficjalna uroczystość nadania praw miejskich odbyła się 23 stycznia 1984r. Dziś, po 25 latach, uroczystości Dni Miasta i Gminy Pilawa rozpoczęły się uroczysta sesją, którą otworzył Waldemar Buczkowski. Historię Pilawy przedstawiła Maria Gudro, mieszkanka Pilawy i wieloletni dyrektor szkoły w Pilawie. Pani Burmistrz Albina Łubian podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do dalszego rozwoju miasta, które znane jest nie tylko w Polsce.

fZa chwilę koniec roku szkolnego. W szkołach ostatnie podsumowania, zaliczenia itp. Jest to również czas na spotkania integracyjne, wycieczki, biwaki lub po prostu, inne zajęcia lekcyjne. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Trzciance zorganizował po raz pierwszy DZIEŃ UŚMIECHU - Smile. Na twarzach wszystkich osób uczestniczących w imprezach plenerowych widać było uśmiech. Nawet padający przez chwilę deszcz nie popsuł tego nastroju. W holu na pietrze gdzie rozgrywane były zawody tenisa stołowego czekała kolejka chętnych.

ANALIZA WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
7 CZERWCA 2009 ROK7 czerwca 2009 roku odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Spośród 1 293 kandydatów zgłoszonych na 132 okręgowych listach kandydatów przez 12 komitetów wyborczych Polacy wybrali 50 posłów.

Na podstawie protokołów wyników głosowania od wszystkich okręgowych komisji wyborczych, Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła wyniki głosowania:

Foto

 

 

„Zróbcie Mu miejsce: Pań idzie nieba!
Pod przymiotami ukryty Chleba.

Zagrody nasze widzieć wychodzi
I jak się dzieciom Jego powodzi?”

 

 

 

Te słowa napisał Franciszek Karpiński, osiemnastowieczny twórca wielu znanych pieśni religijnych, zwany przez jemu współczesnych „poetą serc”.
11 czerwca w Święto Bożego Ciała na ulice i drogi miast i wsi w całej Polsce wyruszyły uroczyste procesje do czterech ołtarzy jako wyraz głębokiej wiary, manifestacja religijności i przywiązania do tradycji.

O inwestycjach oświatowych w Katolickim Radiu Podlasie pisze redaktor Waldemar Jaroń    www.radiopodlasie.pl

Garwolin: w szkołach ponadgimnazjalnych nie ma wakacyjnego fajrantu.
       
       Wakacje, to laba dla uczniów i nauczycieli, ale nie dla dyrektorów placówek oświatowych. Oprócz prowadzonej rekrutacji do klas pierwszych i zapewnienia dzieciom i młodzieży warunków do letniego wypoczynku, w szkołach podległych powiatowi garwolińskiemu prowadzone będą remonty.

      „Okres wakacyjny, to również okres remontów szkół. Mamy przygotowany cały szereg różnego rodzaju działań, które mają poprawić funkcjonowanie szkoły w najbliższym czasie. Pierwszym takim elementem jest budowa boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym w Garwolinie. Przetarg mamy już rozstrzygnięty za kwotę 420 tys. zł. Myślę, że w najbliższym czasie podpiszemy umowę i na 1 września będziemy mieli już boisko oddane do użytku dla młodzieży szkolnej” - powiedział Radiu Podlasie Marek Chciałowski, wicestarosta garwoliński.  

foto5 czerwca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie, na nowo oddanym boisku piłkarskim, odbył się Turniej Piłki Nożnej o puchar Starosty Powiatu Garwolińskiego w kategorii szkoły gimnazjalne. W zawodach  wzięło udział 10 drużyn z 7 szkół. Wyniki przedstawiają się następująco:  

 

fotoDnia 3 czerwca, o godzinie 14.00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji „Dnia Strażaka”.
W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, przedstawiciele władz powiatu i miasta
oraz innych służb mundurowych. Na uroczystości obecni byli między innymi Starosta Powiatu Garwolińskiego Grzegorz Woźniak, Wicestarosta Marek Chciałowski, burmistrz miasta Garwolin Tadeusz Mikulski, Prezes Zarządu Powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Garwolinie Stefan Gora, Komendant Powiatowej Komendy Policji w Garwolinie Marek Świszcz a także wielu innych dostojnych gości z Zarządu Powiatowego i Wojewódzkiego OSP.
fotoNa godz. 14,00 koło Strażnicy OSP zaplanowane zostały uroczystości nadania sztandaru i poświęcenie samochodu Strażackiego dla jednostki w Kobylej Woli. Pomimo ulewnego deszczu coraz więcej przybywało jednostek strażackich.  W związku z tym, że uroczystości zaplanowano na otwartej przestrzeni a deszcz nie przestawał padać, zapadła decyzja , że uroczysta msza odbędzie się w kościele. Szkolny gimbus przewiózł mieszkańców a strażacy przejechali w wozach bojowych. Przez parę minut ponad 500 osób przejechało do pobliskiej świątyni. Sprawnie odprawiona msza św.  przez proboszcza ks. Rolę  sprawiła, że już o godz. 15.00 wszyscy byli w Kobylej Woli.

 

fotoDnia 31 maja w Miastkowie Kościelnym odbyły się Powiatowe Obchody Święta Ludowego. Około godziny dziewiątej w kościele zgromadzili się już mieszkańcy tej miejscowości.
    Do świątyni uroczyście weszły poczty sztandarowe Polskiego Stronnictwa Ludowego z Górzna, Miastkowa Kościelnego, Sobolewa i Garwolina. Wejście pocztów sztandarowych  wywołało wśród zebranych zaciekawienie i zainteresowanie „dlaczego Powiatowe obchody są u nas,  skąd są poczty itp”.  Po odśpiewaniu pieśni głos zabrał   pan Marek Chciałowski który prosił o odprawienie mszy świętej w intencji mieszkańców wsi polskiej oraz działaczy i sympatyków PSL.

fotoDnia 29 maja w Górkach odbył się już dziesiąty Gminny Dzień Radości. Mimo deszczu, przed kościół punktualnie podchodziły  coraz to nowe grupy dzieci z różnych szkół. Było ich w sumie dwa tysiące!
    Święto dzieci jak co roku zaczął się mszą świętą, którą poprzedzały liczne podziękowania dla organizatorów i sponsorów tej imprezy. Z okazji jubileuszu Gminnego Dnia Radości wręczone im zostały także statuetki zaprojektowane i wyłonione w konkursie młodzieży szkolnej. Nagrodzone zostały trzy prace finałowe, a autorzy tych prac opracowali jeden wspólny projekt.
  

27 maja w Maciejowicach, Garwolinie i Miętnem był dniem szczególnym. To w tym dniu od godz. 15.00 do 19.00 na zaproszenie Starosty Grzegorza Woźniaka przybył do Powiatu Garwolińskiego Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Program wizyty był bogaty:

 •     spotkanie z mieszkańcami Maciejowic i złożenie kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki,
 •     spotkanie z lokalnymi mediami,
 •     udział w uroczystej sesji Rady Powiatu oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem AK obwód Gołąb,
 •     złożenie kwiatów pod krzyżem - pomnikiem upamiętniającym obronę krzyża w ZSR w Miętnem,
 •     wręczenie odznaczenia – Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski P. Bogumile Szeląg oraz spotkanie z okolicznymi mieszkańcami.

Wizyta Pana Prezydenta została przeprowadzona bardzo sprawnie. Zarówno w Maciejowicach jak również w Garwolinie mieszkańcy licznie przybyli na ulice miejscowości aby choćby przez chwilę porozmawiać z Prezydentem. Pomimo pewnego protokołu i spraw związanych z bezpieczeństwem Prezydent nawiązał bezpośredni kontakt z mieszkańcami: witał się, rozmawiał, podpisywał księgi pamiątkowe. To bezpośrednie spotkanie sprawiło, że mieszkańcy naszego powiatu mówią o tej wizycie jako o bardzo udanej. Liczymy, że za przykładem pana Prezydenta pójdą następne znakomite osoby i też odwiedzą nasz rejon.
fotoNiedziela Wniebowstąpienia Pańskiego, tydzień przed Zesłaniem Ducha Św., w Miętnem odbyło się tradycyjne spotkanie z okazji Święta Ludowego. Uroczystość, sięgająca swoją historią początków II wieku, zgromadziła ponad 200 członków i sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego. W spotkaniu uczestniczył również Krzysztof Borkowski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Antoni Okliński i liczni Samorządowcy. Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Powiatowego PSL Ryszard Smolarek, który przywitał wszystkie zgromadzone osoby oraz przedstawił aktualną sytuację społeczno – polityczną kraju.
Zarząd Powiatowy PSL w Garwolinie wystąpił z wnioskiem do Kapituły o nadanie tytułu honorowego i statuetki ZASŁUŻONY DLA POWIATU GARWOLIŃSKIEGO dla Pani Bogumiły Szeląg oraz Zbigniewa Gnat-Wieteski. Uważamy, że ich codzienna praca, poświęcenie oraz kreatywna postawa sprawia, że nasz Powiat uznany jest za LEADERA na Mazowszu. Pani Bogumiła jako nauczyciel i wychowawca całe swoje życie oddała dzieciom i młodzieży. To ona sprawiła, że Szkoła Rolnicza w 1977 dostała nowoczesny kompleks oświatowy. Pani Szeląg  włożyła wiele wysiłku w budowę nowoczesnej placówki, w momencie jej oddania nastąpiła zmiana na stanowisku  dyrektora.
fotoW dniu 14.05.2009 w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Miętnem odbyła się odbyła się dyskusja poświęcona 5-leciu członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Powiatu Garwolińskiego Pan Grzegorz Woźniak, Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego Pan Marek Chciałowski oraz Dyrektor Wydziału Oświaty Pani Iwona Kurowska.
Organizatorem spotkania była Dyrekcja Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Miętnem Pan Andrzej Kujda, Pani Joanna Ostrowska.

fotoW 2 niedzielę maja, tradycyjnie: kombatanci, samorządowcy oraz Wojsko Polskie podtrzymują tradycje związane ze świętem 1 Pułku Strzelców Konnych z Garwolina. Tradycje pułkowe sięgają od Księstwa Warszawskiego do czasów II wojny światowej. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. koncelebrowaną przez ks. dziekana Ryszarda Andruszczaka. Homilię wygłosił ks. prof. Marek Dziewiecki, który mówił o dwóch najważniejszych filarach życia: rodzinie i społeczności tworzącej państwo(naród). Po mszy z udziałem pocztów sztandarowych i orkiestry OSP z Garwolina, nastąpił przemarsz z udziałem szwadronu ułanów oraz kompanii reprezentacyjnej WP pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Po przywitaniu zaproszonych gości została wręczona grawerowana plakietka ostatniemu żołnierzowi z 1 Pułku p. Władysławowi Głowackiaemu a następnie głos zabrał starosta Grzegorz Woźniak, Janusz Bylianka-Nehrebecki oraz Marian Cabaj. Wielkimi oklaskami podziękowano p. Głowackiemu za wspomnienia związane z Pułkiem. Po złożeniu kwiatów oddziały konne udały się na cmentarz wojenny a mieszkańcy Garwolina do sali kinowej. 

foto2 mają, w przededniu Św. Floriana, w Zgórzu odbyły się gminne uroczystości obchodów „Dnia Strażaka”. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. odprawioną w zgórzeńskiej kaplicy. Punktem kulminacyjnym było przekazanie i poświęcenie nowoczesnego samochodu strażackiego. Lekki samochód strażacki marki Ford - z całą odpowiedzialnością można powiedzieć, że w chwili obecnej jest najnowocześniejszy w powiecie garwolińskim. Strażacy z gminy Miastków Kościelny w podzięce za dużą dbałość o ich potrzeby wręczyli P. Wójt Jadwidze Wojda przepiękny bukiet kwiatów. Były odznaczenia dla strażaków, okolicznościowe przemówienia a także wspaniała część artystyczna w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zgórzu. Starostwo Powiatowe reprezentował Wicestarosta Marek Chciałowski. Życzymy podobnego wyposażenia dla pozostałych jednostek OSP w powiecie garwolińskim.

 

Galeria zdjęć dostępna jest TUTAJ.

fotoUroczystość rozpoczęła się mszą świętą, w kościele parafilanym p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Żelechowie, odprawioną w intencji Ojczyzny i strażaków. Miejsko - Gminna Orkiestra Strażacka zapewniła oprawę muzyczną mszy.
Na uroczystości zgromadzili się zaproszeni goście, min Poseł na Sejm RP - Bogusław Kowalski, Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego - Marek Chciałowski, Teresa Orowiecka - Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Garwolinie i Stanisława Wójcik - Prezes Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury ZOSP RP w Żelechowie. Oczywiście nie można zapomnieć o obecnych na uroczystości  kombatantach, służbach mundurowych, uczniach tamtejszych szkół, którzy przygotowali krótkie przedstawienie na tę uroczystość, oraz o licznie przybyłych mieszkańcach Żelechowa i jego okolic.

foto    Są takie miejsca na terenie Pow. Garwolińskiego, które przyciągają rzesze osób.

Jednym z nich są Górki, z przepięknym i bogatym duchowo Sanktuarium p. w.  Matki Boskiej Szkaplerznej. To tu, w każdą pierwszą sobotę miesiąca, od maja do października, kilka tysięcy pielgrzymów uczestniczy w nabożeństwach fatimskich. 2 maja w podzięce za bezpieczną służbę uczestniczyło ponad 550 strażaków z terenu Garwolińskiego . Były 52 jednostki strażackie z 45 sztandarami. Mszę św. w koncelebrze z ks. Pawłem Nowogórskim oraz ks. Kapelanem strażaków diecezji siedleckiej Romanem Sawczukiem odprawiał Generał zakonu Michalitów ks. Kazimierz Radzik, który w homilii nawiązał do Fatimy oraz symboliki daty 13 maja. Ponad 5 tysięcy pielgrzymów w chłodny wieczór majowy brawami nagradzało wystąpienia księży. Władze samorządowe i strażackie reprezentowali: Starosta Grzegorz Woźniak, Wicestarosta Marek Chciałowski, Wójt Gminy Garwolin Tomasz Łysiak, Komendant PSP w Garwolinie Dariusz Sadkowki oraz Prezes Zarządu Powiatowego OSP Stefan Gora. Jeśli nie byłeś w Górkach, to żałuj. Przepiękne sanktuarium, wspaniali księża oraz okolica pozwalająca na skupienie i modlitwę. Przyjedź, zobacz i weź udział  w modlitwach fatimskich.    

Galeria zdjęć dostępna jest TUTAJ.

W dziale Kultura, Etnografia, Tradycja dodany został nowy artykuł prezentujący historię Parafii Wilga.

Serdecznie zapraszamy do czytania.

 

Foto

Kościół z 1771r.

fotoW dniach 16-18 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. I.W. Zakrzewskiego w Żelechowie, odbyła się XXXI Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Z zadaniami teoretycznymi i praktycznymi zmagali się reprezentanci z 25 szkół z całej Polski.
Olimpiada ma długą historię. Po raz pierwszy została zorganizowana przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich w 1979 roku. Gospodarzami każdego kolejnego konkursu są zwycięscy zmagań grupowych. ZSP w Żelechowie już po raz trzeci organizowało olimpiadę.

fotoW sobotę 18 kwietnia b.r. odbyło się spotkanie działaczy garwolińskiego oddziału Ludowego Towarzystwa Naukowo – Kulturalnego. Spotkanie miało charakter towarzyski i związane było z tradycją Świąt Wielkanocnych. W spotkaniu uczestniczył działacz oddziału garwolińskiego LTNK Wicestarosta Pan Marek Chciałowski. Pomimo świątecznego celu zebrania, nie zabrakło elementów historii regionalnej, której kultywowanie i propagowanie jest jednym z podstawowych celów Towarzystwa. Licznie zgromadzonym przybyłym gościom krótki rys historyczny przedstawił Pan Antoni Garwoliński. W swoim wystąpieniu poruszył wydarzenia historyczne z czasów II Wojny Światowej, które miały miejsce na ziemi garwolińskiej, walkę mieszkańców powiatu garwolińskiego z niemieckim okupantem, martyrologię Garwolinian, a także kwestię eksterminacji narodu żydowskiego.

29 marca 2009 w niedzielny poranek w  Puznówce w gminie  Pilawa  odbył się Turniej o Puchar Starosty Puznówka 2009 w tenisie stołowym . W zawodach brało udział 75 uczestników w 11 kategoriach z Puznówki , Pilawy , Żelechowa , Sobolewa , Garwolina , Gocławia . Wszyscy pamiętamy , że jeszcze nie tak dawno jak nazwiska Polaka Andrzeja  Grubby  musieli uczyć się wymawiać poprawnie nawet Chińczycy , bo jego gra w „ ping –ponga „ to był poziom światowy .  I tutaj niczym na wielkich turniejach emocje w wśród dzieci i ich rodziców były  olbrzymie . Być może to początek czegoś o czym lub o kimś za kilka lat może być głośno w Polsce  , a może i  w Europie ? Czy ktoś słyszał parę lat temu o Kasinie Wielkiej ?  A teraz , dzięki  Justynie Kowalczyk – wie cały narciarski świat . A nawet jeśli tak się nie  stanie , to Ci mali uczniowie  i ich Rodzice na  chwilę stali się Wielcy  bo chciało im się tu być razem  , a Puznówka stała się stolicą Powiatu . Dzielili Oni wspólnie emocje ,  uśmiech , łzy i zmęczenie . Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami , pucharami i medalami . W punktacji drużynowej zwyciężyła drużyna z Puznówki , a nagrodą był stół do tenisa stołowego  ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Garwolinie i Starostę Powiatu.

FotografiaIdzie wiosna. Dla rolników to czas podejmowania decyzji co siać, jaką wybrać odmianę czy jaki zastosować płodozmian. Jest to również ostatni moment na szkolenie rolnicze. Jak co roku, na seminarium zorganizowanym przez Radę Nadzorczą i Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Zespole Szkół Rolniczych CKUiP w Miętnem, przybyło wielu rolników. Całe szkolenie prowadził Prezes OSM Waldemar Paziewski. Pomimo otwartej konwencji szkolenia, sala cały czas była wypełniona słuchaczami. Hodowcy słuchali wykładów prof.. Józefa Adamczyka na tema: Kiszonki z kukurydzy jako podstawy zrównoważonego żywienia w systemie TMR, dr Jacka Kozłowskiego o monitoringu krów jako podstawy do właściwych decyzji hodowlanych oraz prof. Adama Traczykowskiego o wymogach wzajemnej zgodności CROSS COMPLIANCE. Największym zainteresowaniem cieszył się wykład prof. Zygmunta Kowalskiego z Krakowa na temat „Jak przygotować krowę do laktacji.”

logoPowiatowy Urząd Pracy w Garwolinie, jako jeden z trzech Urzędów w Polsce (pozostałe urzędy to Krotoszyn oraz Siemianowice Śląskie), kończy pilotażowe wdrażanie nowego systemu informacyjnego dla obszaru usług społecznych obejmujący publiczne jednostki organizacyjne rynku pracy i pomocy społecznej. Powiatowy Urząd Pracy został wybrany do realizacji wdrożenia pilotażowego, biorąc pod uwagę doświadczenie i zaangażowanie Urzędu w realizacji innych przedsięwzięć realizowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ( w 2006 pilotażowo wdrożono wdrożono podsystem obiegu dokumentów PSZ.eDok, w sierpniu 2007 roku jako jeden z pierwszych w Polsce wdrożono Samorządową Elektroniczną Platformę Informacyjną). Przedstawiciel Ministerstwa Pracy w swoim wystąpieniu podkreślał ogromy profesjonalizm i doświadczenie pracowników naszego Urzędu. Powiedział: "Z panem Waldemarem Zarębą  znam się od dawna, Wiele programów wspólnie wdrażaliśmy. Bardzo często korzystam z jego doświadczenia jako praktyka. Wiem, że jeżeli zdeklaruje się do wykonania czegoś, to jest jak w banku." Zarówno przedstawiciele Ministerstwa jak również firmy realizującej projekt wielkie słowa uznania kierowali do p. Pawła Guby. Podkreślali: " Jest to człowiek, do którego praktycznie z całej Polski przychodzą maile z pytaniami. Jak coś trudnego w systemach informatyczych UP, to wszyscy po poradę do Pawła." Wicestarosta podziękował pracownikom UP za pracę, która uzyskuje wysokie uznanie w resorcie. "To cieszy i napawa optymizmem"

Cele strategiczne programu Syriusz STD:

Fotografia29 i 28 lutego w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnem odbywają się XVIII Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w Wyciskaniu Leżąc, będące jednocześnie eliminacjami do tegorocznych Mistrzostw Europy w Luksemburgu.
Rozgrywki w których udział  wzięło ok. 200 zawodników,odbywają się pod patronatem Ministra Sportu i Turystyki Mirosława Drzewieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz Starosty Powiatu Garwolińskiego Grzegorza Woźniaka.
Trójbój siłowy składa się z trzech dyscyplin: przysiadu ze sztangą, martwego ciągu oraz wyciskania leżąc. Pomimo dużej popularności i przeprowadzaniu Mistrzostw Polski i Europy, to dotychczas nie została ta dyscyplina  zakwalifikowana do sportów olimpijskich.

FotografiaW dniu 20 marca  o godz  11 w  Starostwie Powiatowym w Garwolinie   odbyła się posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej . Obrady poprowadził  Przewodniczący  Dariusz Owczarczyk .  Oprócz członków komisji udział w obradach wzięli : Wicestarosta Marek Chciałowski  oraz dyr. SPZOZ Garwolin Krzysztof  Żochowski .  Głównym tematem rozmów była rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Garwolinie oraz aktualna sytuacja ekonomiczna  SPZOZ-u .  Dyrektor poinformował radnych o otwarciu nowej poradni w Garwolinie tj. poradni  ortopedycznej w ośrodku zdrowia przy ulicy Staszica , za kościołem oraz  6 łóżkowego oddziału  ortopedyczno -urazowego w szpitalu przy ul. Lubelskiej . Szefem tego oddziału jest wieloletni pracownik  Kliniki Ortopedii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie dr Jacek Stachowicz . Opiekunem i konsultantem w przypadku trudniejszych zabiegów będzie profesor Wojciech Marczyński , wieloletni kierownik Kliniki Ortopedii w Warszawie przy ulicy Szaserów .

fotografiaW ostatni poniedziałek w Siedlcach gościł Minister Gospodarki, a jednocześnie Prezes PSL Waldemar Pawlak. W godz. porannych miał wykład dla studentów Akademii Podlaskiej, następnie spotkanie z władzami uczelni, przedsiębiorcami i mieszkańcami Siedlec. Na szczególną uwagę zasługuje spotkanie Ministra Gospodarki  oraz Ks. Bp. Zbigniewa Kiernikowskiego z przedsiębiorcami rejonu siedleckiego. Konferencja została zorganizowana przez Krzysztofa W. Borkowskiego – Wiceprzewodniczącego Sejmiku Mazowieckiego, Lożę Siedleckiego Business Centre Club, Agencję Rozwoju Mazowsza oraz Katolickie Radio Podlasie. Jako pierwszy głos zabrał J.E. Bp. Zbigniew Kiernikowski, który nawiązując do ostatnio pojawiających się sygnałów o kryzysie gospodarczym powiedział, że jest on konsekwencją kryzysu moralnego, wypływającego z serc ludzi.

W ostatnich dniach jak tylko włączamy telewizor czy radio słyszymy „polskie firmy tracą kilkadziesiąt miliardów złotych w wyniku opcji walutowych.” Przecież opcje walutowe jako instrument bankowy występują na całym świecie. Czym różnią się Polskie opcje walutowe? Dlaczego PSL tak mocno zaangażował się w obronę firm mających poważne kłopoty finansowe na skutek opcji walutowych?

Fotografia3 marca 2009r. w Hali Sportowej Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie odbyła się IV Powiatowa Paraolimpiada Dzieci i Młodzieży Garwolin 2009.
Wzięło w niej udział około 150 uczestników: dzieci, młodzieży i dorosłych ze Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych w Przyłęku, Trzcianki, Baczkowa, z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 i Nr 2 w Garwolinie oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miętnem i Żelechowie.
Organizatorami zawodów byli: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Garwolinie, Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie.
Patronat honorowy sprawował Starosta Powiatu Garwolińskiego.

Fotografia23 lutego odbyły się niecodzienne urodziny. Prywatne Przedszkole „Puchatkowo” w Lipówkach obchodziło I urodziny. W momencie otwierania zapisało się do niego 7 dzieci. Dziś jest ponad 40. Położenie na uboczu, z dala od zgiełku ulicznego, w przepięknej scenerii, z bogatym programem zajęć dodatkowych oraz wydłużoną opieką nad dziećmi (od godz. 7.00 do 18.00) przyciąga rodziców z dziećmi. Dobre wyposażenie a przede wszystkim wspaniała opieka przez wykwalifikowaną kadrę sprawia, że dzieci w tej placówce bardzo dobrze się czują. Gratulujemy p. Agnieszce Głasek. Życzymy dalszego rozrastania się placówki a innym pójście za przykładem. Takich mini przedszkoli powinno być na terenie powiatu dużo więcej.
FotografiaMiesiąc luty to zebrania sprawozdawcze Spółek Wodnych. Na terenie powiatu garwolińskiego działa 17 Spółek  zrzeszonych w Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Garwolinie i działających na podstawie Ustawy Prawo Wodne. Mają one za zadanie utrzymanie melioracji podstawowej tj. rowów i systemów drenarskich i są utrzymywane ze składek członkowskich rolników. Jest to w spełni samorządna organizacja, która sama ustala składki na utrzymanie i odnowę urządzeń melioracyjnych. Rolnicy, pomimo narzekań na niską opłacalność produkcji rolniczej, ale z troski o potrzebę konserwacji urządzeń, podnoszą składkę z powierzchni rolnej.

FotografiaKończy się zima. Nadchodzi czas decyzji o wiosennych siewach, zakupie materiału siewnego,  składaniu wniosków i innych sprawach ważnych dla rolników. Aby podjąć właściwą decyzję trzeba mieć właściwe informacje. Informacja staje się towarem, który ma wymierną wartość. Im lepiej przygotowane jest szkolenie i bardziej kompetentni przyjeżdżają specjaliści, tym więcej uczestniczy w nim osób . Gość szczególny, który miał być na szkoleniu organizowanym przez Starostwo Powiatowe, ARR, ARiMR, ANR i KRUS, spowodował, że całą sala kinowa w Ośrodku Sportu i Kultury wypełnili rolnicy. 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com