1222 rocznica insurekcji kościuszkowskiej.

Powstanie kościuszkowskie rozpoczęło się w marcu 1794 roku, 24 marca naczelnikiem został wybrany Tadeusz Kościuszko, złożył uroczystą przysięgę na rynku w Krakowie. Do powstania ruszyli żołnierze, mieszczanie i szlachta, także chłopi, którym Naczelnik obiecał w Uniwersale Połanieckim opiekę, sprawiedliwość i pomoc.

Pięknie ten narodowy zryw opisywała Maria Konopnicka w utworze „Polonez kościuszkowski”

Poszedł nasz Kościuszko skroś tych łężnych ros,
A za nim wybłysła tęcza jasnych kos!

Poszedł nasz Kościuszko na boje, na trud,
A za nim wierne serce, wierny polski lud.!

Nie było dane Tadeuszowi Kościuszce, wielkiemu patriocie, zagwarantować Polsce wolność. Powstanie poniosło klęskę w bitwie pod Maciejowicami 10 października 1794 r a sam Naczelnik, ciężko ranny dostał się do rosyjskiej niewoli.

Warto znów przypomnieć słowa poetki Marii Konopnickiej, która w poemacie „O maciejowickiej klęsce” w kilkunastu strofach opisała przebieg bitwy i zranienie Naczelnika powstania.

Pan Kościuszko do nich skoczy,
A wtem Moskwa go otoczy
Kłuje spisą, tnie szaszkami, —
Hej, pod Maciejowicami!

Leci z konia, padł wśród dziczy...
— Koniec z Tobą, Polsko! — krzyczy.
Żywcem biorą go z ranami, —
Hej, pod Maciejowicami!”

Pomimo klęski maciejowickiej na zawsze pozostał Tadeusz Kościuszko naszym narodowym bohaterem, symbolem człowieka, który wszystko poświęcił dla Ojczyzny. Potrafił pociągnąć za sobą innych ludzi oddanych sprawie wolności, zwłaszcza chłopów. Dlatego też często jest przedstawiany w ikonografii w chłopskiej sukmanie.

Bitwa maciejowicka doczekała się wydania kilkunastu kart pocztowych przypominających głównie moment, gdy Naczelnik Kościuszko został ranny, spada z konia lub został wzięty do niewoli. Warto też wspomnieć o kartach poświęconych kopcu Kościuszki we wsi Krępa. Ten niewielki pomnik został usypany przez okolicznych mieszkańców w 1917 roku, w setną rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki, prawdopodobnie na miejscu mogiły z czasów powstania. Jest przykładem ogromnego patriotyzmu okolicznej ludności.

Spis prezentowanych pocztówek:

  1. Tadeusz Kościuszko, pocztówka z okresu międzywojennego

  2. Jan Bogumił Piersch (1732 – 1817) Tadeusz Kościuszko w bitwie pod Maciejowicami

  3. A. Setkowicz, Kościuszko pod Maciejowicami w r. 1794

  4. Kościuszko ranny pod Maciejowicami w namiocie gen. Fersena

  5. K. Ryszkiewicz, r. 1794. Wzięcie do niewoli Tadeusza Kościuszki pod Maciejowicami d. 10 października

  6. Z. Ajdukiewicz, Maciejowice

  7. Krzyż postawiony w setną rocznicę śmierci na kopcu Kościuszki w Krępie pod Maciejowicami.   


  8.                                                                                                                                                      

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com