Jak każdego roku, w styczniu, w budynku w którym mieści się siedziba Zarządu Powiatowego PSL odbyło się spotkanie noworoczne działaczy, sympatyków i osób, które doceniają pracę tej formacji, jej spokojne, wyważone podejście do wielu tematów.

Tegoroczne spotkanie wypadło w mroźny dzień. To jednak nie przeszkodziło w przyjściu wielu osób, sala była pełna. Spotkanie rozpoczął Prezes Zarządu Powiatowego Ryszard Smolarek, który podziękował wszystkim za przyjście w tak trudny zimowy dzień. Podkreślił, że patrząc na tę salę widzi jak bardzo są potrzebne te spotkania, które skupiają wiele osób zarówno działaczy jak również tych dla których bardzo ważna jest wymiana myśli i poglądów na różne tematy. Przywitał księży: Ryszarda Andruszczaka, Włodzimierza Tendorfa, Andrzeja Lemieszka, Edmunda Szarka oraz gości specjalnych: Józefa Zalewskiego – dyrektora Biura Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego, doradcę Wicepremiera Janusza Piechocińskiego oraz Henryka Cicheckiego. Był Sekretarz Powiatu – Jerzy Piesio oraz koalicjanci z samorządu Powiatowego – Wspólnoty Powiatowej Urszula Zadrożna i Stefan Gora, wójtowie i burmistrzowie, przedsiębiorcy z naszego powiatu oraz lokalne media. Zdecydowaną większość stanowili członkowie PSL. Po powitaniach był czas na oficjalne wystąpienia – Starosty Marka Chciałowskiego, Doradcy Wicepremiera Józefa Zalewskiego, który nawiązał do pracy samorządowej „Samorząd to jak rodzina, gdzie czasami są trudne rozmowy ale najważniejsza jest wspólna praca.” Pogratulował osiągnięć samorządom, przedsiębiorcom i zapewnił o wsparciu dla tego terenu. Gość specjalny Europoseł Jarosław Kalinowski, przybliżył pracę Rządu, jak również posłów do Parlamentu Europejskiego w zapewnieniu Polsce dużych środków w rozpoczynającej się perspektywie finansowej Unii. Powiedział: „Tylko dwa państwa mają większe środki w porównaniu do poprzedniego budżetu Unii, jest nimi Słowenia i Polska”. Nawiązał również do wielu pytań dotyczących środków na finansowanie dróg lokalnych - mają być przeznaczone środki w kwocie ok. 2,4 mld zł. Część z nich ma pochodzić z nadwyżki z lasów Państwowych, jako środki celowe. Były pytania o prywatyzację lasów, odpowiedział krótko. To nie prawda, żadnej prywatyzacji nie będzie. „My zieloni, bo mamy zieloną kończynę, zielony sztandar, Państwo (obecni byli leśnicy) zieloni, bo macie zielone mundury, to już zobowiązuje.”

Starosta Marek Chciałowski, za wsparcie działań na rzecz Powiatu Garwolińskiego słowa podziękowania skierował do Marszałka Jarosława Kalinowskiego, Prezesa Polskiego Radia Henryka Cicheckiego oraz Józefa Zalewskiego. Wszyscy dostali publikację o powiecie garwolińskim, z jednej strony w uznaniu zasług dla tego terenu a z drugiej strony jako pracę zadaną, żeby o tym terenie nigdy nie zapominali.

Słowa życzeń popłynęły od księdza prałata Ryszarda Andruszczaka – Prepozyta Kolegiaty Garwolińskiej. Nawiązał on do 1 Listu do Koryntian św. Pawła, w którym wskazał, że we wszystkich działaniach powinna być wzajemne poszanowanie, wzajemna miłość, która w tym trudnym nadchodzącym okresie będzie drogowskazem.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com