W dniu dzisiejszym Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego Wspólnota Powiatowa oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku Edukator w Garwolinie złożyło do Rady Miasta Garwolin wniosek w sprawie utworzenia garwolińskiej Rady Seniorów.

W złożonym wniosku jest odwołanie do spraw wynikających ze znowelizowanej ustawy. Dobre działanie samorządu to wsłuchiwanie się w głos osób tu mieszkających, stworzenie platformy dyskusyjnej oraz wypracowanie jak najlepszych zadań do realizacji, biorąc pod uwagę możliwości samorządu. Gratuluję pomysłu, życzę skuteczności i dobrego załatwiania spraw seniorów.

Treść wniosku:

„ Uchwalona przez Sejm 11 października br. Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym dała instytucjonalne ramy do powoływania Rad Seniorów. Na mocy art. 1Ustawy, rada gminy ma sprzyjać solidarności międzypokoleniowej oraz jest zobowiązana do tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej.

Rada może z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk utworzyć gminną Radę Seniorów, będącą ciałem o charakterze konsultacyjnym, doradczymi inicjatywnym. W jej skład mają wchodzić przedstawiciele osób starszych i podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. Katalog podmiotów uprawnionych do uczestniczenia w radzie jest jednak otwarty, co oznacza, że poza wymienionymi w przepisie ustawy, w jej składzie mogą zasiadać również przedstawiciele innych podmiotów prowadzących działalność na rzecz seniorów.

Tryb wyboru członków rady seniorów oraz zasady jej działania reguluje rada gminy, nadając jej statut. Przyjęte przez radę unormowania w tym zakresie powinny umożliwiać wykorzystanie potencjału działających organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienie sprawnego sposobu wyboru członków gminnej Rady Seniorów.”

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com