Powiat garwoliński ma długoletnią historię, zaczęła się ona w 1539 roku. Były oczywiście przerwy wywołane zmianami i zawirowaniami historii. Powiaty likwidowano to znów przywracano do działania. Zmieniały się ich granice. Mapa powiatu z czasów, gdy Garwolin był jeszcze częścią Guberni Siedleckiej, prezentuje zupełnie inny kształt ziemi garwolińskiej. Trudno powiedzieć, kiedy pojawiły się szpitale na naszym terenie. W Encyklopedii Orgelbranda wydanej w XIX wieku wśród innych instytucji istniejących na terenie Garwolina wymieniany jest szpital i apteka. W okresie międzywojennym Garwolin, jako miasto powiatowe, posiadał szpital z 4 oddziałami: wewnętrznym, chirurgicznym, zakaźnym i położniczym. Jego obsadę stanowili: 1 lekarz, 3 pielęgniarki i 7 osób służby szpitalnej. Istniał też w tym czasie szpital w Maciejowicach. Przed zbliżającą się drugą wojną światową nastąpiła wzmożona działalność służb medycznych, powstały dwa szpitale na Aleksandrówce, punkty sanitarne na stacji kolejowej i w Ubezpieczalni Społecznej. We wrześniu 1939 roku działacze PCK werbowali lekarzy spośród uciekinierów przechodzących przez miasto.

Obecny rok obfitujący w wielkie rocznice jest szczególny dla powiatu garwolińskiego. Po ponad 14 letnich staraniach i wysiłku wielu osób, 28 listopada oddamy do użytku całą placówkę rozbudowanego i zmodernizowanego garwolińskiego szpitala. Złośliwi powiedzą, że szpital istniał i po co ten szum. Jest się przecież czym pochwalić.

Rozbudowa Szpitala Rejonowego w Garwolinie została ujęta w planach już w 1995 roku. Było to bardzo ważne zadanie, stary szpital dosłownie „pękał w szwach”. Wielu mieszkańców jeszcze teraz wspomina trudne warunki panujące wtedy na szpitalnych oddziałach. Właściwe prace rozpoczęły się w roku 1999, w ich wyniku wybudowano i oddano do użytku między innymi: budynek patomorfologii, kotłownię gazowo – olejową, stację uzdatniania wody, sieć kanalizacyjną i wodociągową, budynek diagnostyczny nr 4, budynki nr 2 i 5 mieszczące chirurgię i oddział ginekologiczno – położniczy. Od 2008 roku trwała praca przy przebudowie starej części szpitala. Zmodernizowano budynki nr 1 i 3 mieszczące oddziały: pediatryczny, internistyczno – kardiologiczny i opiekuńczy oraz dyrekcję szpitala. Równolegle trwały prace przy drogach dojazdowych, parkingach a od września 2009 – przy lądowisku i terenach zielonych wokół szpitala.

W latach 1999 – 2005 Inwestorem bezpośrednim ustanawianym przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego był Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie a od roku 2006 Inwestorem bezpośrednim był Powiat Garwoliński. Bezpośredni nadzór nad inwestycją sprawował Wydział Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

Koszt całej inwestycji był ogromny, łączna kwota to ponad 73 000 000,00 zł.

W sobotę 28 listopada 2009 roku odbędzie się uroczyste otwarcie i oddanie do użytku po rozbudowie i modernizacji Szpitala Powiatowego w Garwolinie!


 


 


 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com